Forældre: Mangel på nærvær i store daginstitutioner er bekymrende

Forældrenes Landsordganisation opfordrer kommuner til at tage ny forskning alvorligt.

Mindre nærvær, flere konflikter, dårligere muligheder for at lege fordybet og flere børn pr. pædagog.

Sådan beskriver en ny rapport fra Aarhus Universitet nogle kendetegn ved store daginstitutioner, hvis man sammenligner dem med institutioner, der har under 100 børn.

Dorthe Boe Danbjørg, der er formand for Forældrenes Landsorganisation, Fola, var egentlig positivt stillet over for de store institutioner, som flere af landets kommuner etablerer flere af.

Men rapporten har rykket ved hendes synspunkt.

- Jeg har ikke været så bekymret, men det er jeg nu. Det er bekymrende, at børnene ikke får det nærvær, som er så afgørende, når de er små, siger hun.

77 kommuner har store institutioner

Forældre er ifølge Dorthe Boe Danbjørg optaget af, at deres børn får en tryg og god dagligdag i børnehaven og vuggestuen, og at de kommer et sted, hvor de føler, at pædagogerne kender dem og deres børn.

- Lige netop det, understreger rapporten, er udfordringen ved de store daginstitutioner, siger Fola-formanden.

En rundspørge, som DR Nyheder har foretaget blandt alle landets kommuner, viser, at 77 kommuner svarende til tre ud af fire, har en daginstitution med 100 eller flere børn.

Ifølge rapporten fra Aarhus Universitet bygger flere kommuner stort, eller lægger daginstitutioner sammen - blandt andet fordi kan give stordriftsfordele.

Forventede bedre normering

Stordriftsfordele er en god ting, hvis de sparede penge kommer børnene til gode, mener Dorthe Boe Danbjørg, men ifølge rapporten går mange af de ekstra ressourcer til organisering frem for bedre normering for eksempel.

Både normering og gruppestørrelse er en smule højere i de små institutioner, fremgår det af rapporten. Det vil sige, at der er flere børn pr. voksen i de store institutioner.

- Jeg havde en forventning til, at der var en bedre normering i de store institutioner, fordi man netop udnytter stordriftsfordelene, men det taler rapporten imod, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Alvor for kommuner

Rapporten fraråder helt, at kommuner bygger institutioner med plads til mere end 100 børn og anbefaler i stedet institutioner, der har omkring 60 børn, fordi de blandt andet skaber tryggere rammer for børnene og har bedre normeringer og mindre gruppestørrelser.

Kommunerne bør tage rapportens anbefalinger alvorligt, mener Dorthe Boe Danbjørg.

- Det skal tænkes om, hvis det er det, kommunerne gerne vil. De skal sikre, at de leverer den pædagogiske kvalitet, der er nødvendig, siger hun.

Du kan læse mere om DR Nyheders dækning af dagligdagen i daginstitutionerne på vores temaside. Og hvis du har gode eller dårlige oplevelser fra en stor daginstitution, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til pasning@dr.dk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk