Forældre til angstramte Martin: Forkert at forsikringen ikke dækker psykisk sygdom

Forsikringsselskaber dækker typisk ikke psykisk sygdom som kritisk sygdom, og det vækker kritik.

(Foto: PRIVAT © dr)

- Trampolinen var et frirum for ham.

Kim Oechsle sidder sammen med sin kone ved familiens sofabord i det hvide parcelhus i Aarhus-forstaden Egå.

På ipaden foran ham spiller videoen af deres søn, som hopper på trampolin.

Det var ofte, at sønnen, Martin Bakmand, spurgte sin far, om han ville filme ham på trampolinen.

- Så han kunne se det selv. Det har jeg jo heldigvis nogle videoer af nu, siger Kim Oechsle.

For to måneder siden mistede forældrene deres 16-årige søn til selvmord. Det skete efter, at Martin Bakmand i fire år havde lidt af svær angst. En lidelse, der gjorde, at det var svært for ham at leve et almindeligt teenageliv.

- Det var forbundet med stor smerte for ham bare at komme op i bad og i skole, fortæller Mai Bakmand.

Ingen forsikringspenge

Men selv om sygdommen var invaliderende for Martin Bakmand, var familien ikke berettiget til at få den sum penge, som man for en række andre sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme og sklerose ellers kan få af sit forsikringsselskab, når man selv eller ens barn bliver kritisk syg.

For forsikringsselskaberne dækker typisk ikke psykiske sygdomme og lidelser som kritiske.

Og det er en fejl, mener professor i psykiatri Poul Videbech. Han understreger, at psykisk sygdom kan være yderst kritisk og livstruende.

- Jeg synes, det er meget underligt, at psykiske sygdomme ikke figurerer på listerne over kritiske sygdomme, siger han og fortsætter:

- Psykisk sygdom kan medføre meget voldsom indskrænkning af livskvaliteten. Det kan medføre, at man er i risiko for at begå selvmord eller gør det, fordi man har det så forfærdeligt, så det er en meget indgribende sygdom at have, siger han og understreger, at mennesker med psykiske lidelser generelt lever kortere end gennemsnittet.

Danske Patienter: Det tenderer diskrimination

Også hos Danske Patienter undrer næstformand Ebbe Henningsen sig over, at psykiske sygdomme og lidelser typisk ikke figurerer på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme.

- Det tenderer jo diskrimination, og det er i hvertfald tydelig forskelsbehandling, siger han.

- Der er to store sygdomsområder, og hvad enten du lider af somatisk eller psykisk sygdom, så er du jo syg, siger han.

Kritisk sygdomsforsikring

  • Hos de fleste forsikringsselskaber og pensionsselskaber kan man tegne en forsikring mod udvalgte kritiske sygdomme. Forsikringen hedder ofte "visse kritiske sygdomme" og dækker over en række sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme og sklerose.

  • Man får typisk forsikringssummen, når sygdommen bliver diagnosticeret.

  • Hos nogle selskaber dækker forsikringen også for ens børn, mens man hos andre selskaber kan tilvælge en forsikring mod barns kritiske sygdom.

  • Typisk optræder der ingen psykiske diagnoser på listerne over kritiske sygdomme.

  • Hvis man får en sygdom på listen over kritiske sygdomme, kan man få et skattefrit engangsbeløb af forsikringen, når man bliver diagnosticeret med sygdommen.

  • Ofte er man forsikret gennem sit pensionsselskab på arbejdspladsen, men man kan også være forsikret gennem sit private selskab - fx i sin ulykkesforsikring.

Hos familien i Egå forstår forældrene til Martin Bakmand heller ikke, at deres og andre selskaber typisk ikke dækker eksempelvis angst og andre psykiske lidelser som en kritisk sygdom. For dem understreger Martin Bakmands selvmord, at angst kan være en kritisk sygdom.

- Det var det i Martins tilfælde. Det er der ingen tvivl om. Hvis ikke et dødsfald er kritisk, så ved jeg ikke, hvad der er, siger Mai Bakmand.

Og at sætte den debat på dagsordenen er deres motivation for at stille op til interview, forklarer de.

- De psykiske lidelser er ikke ligestillede med fysiske lidelser, selv om de godt kan være kritiske. Det var det i Martins tilfælde. Hvis ikke et dødsfald er kritisk, så ved jeg ikke, hvad der er, siger Mai Bakmand.

Det er vigtigt for forældrene er understrege, at det ikke er selve erstatningssummen, der betyder noget for dem.

- Det handler ikke på nogen måde om penge. Men når der findes en liste over kritiske sygdomme uden psykiske diagnoser, så får jeg sådan en ubehagelig fornemmelse af, at jeg kunne have gjort noget anderledes, at det er vores egen skyld. For man synes jo, at forsikringer normalt dækker der, hvor man selv er uden skyld, siger Mai Bakmand.

Hendes mand nikker og understreger, at psykisk sygdom kan ramme alle.

- Som lille var Martin sådan en dreng, som alle legede med. Han var naturligt god til at være sammen med andre. Senere kunne han ligesom andre teenagere gøre grin med sine forældre, siger Kim Oechsle.

Forsikringsselskaberne: Der har ikke været en efterspørgsel

Det er op til det enkelte forsikringsselskab, hvilke sygdomme der skal på listen over kritiske sygdomme. Men hos brancheforeningen Forsikring og Pension forklarer underdirektør Karina Ransby, at psykiske sygdomme typisk ikke er med, fordi der ikke tidligere har været en efterspørgsel, og fordi man traditionelt set ikke har haft dem med i forsikringerne.

- Der er ikke noget, der principielt forhindrer psykisk sygdom i at komme med på listerne, og hvis der er er en efterspørgsel, vil jeg også tro, at det kan komme på, siger hun og understreger, at det er op til de enkelte selskaber.

Hun er villig til at drøfte det i organisationens dialogforum, hvor forskellige patientorganisationer også er med.

- Hvis der er mange, som har den efterspørgsel, vil det være en god ide at gå i dialog med alle dem, der ønsker det og se, om man kan putte nogle psykiske lidelser på de her lister, siger hun.

Håber at opråb kan ændre noget

Kim Oechsle og Mai Bakmand mistede deres søn til selvmord for to måneder siden. (Foto: Dennis Olsgaard © dr)

Mai Bakmand og Kim Oechle er stadig chokerede, efter at de for kun to måneder siden mistede deres søn til selvmord.

- Jeg var så heldig at drømme om Martin i nat. Det var en god drøm, hvor vi bare sad og snakkede i køkkenet. Og det der skifte, når man vågner op og erkender virkeligheden. At han er død. Det er forfærdeligt, siger Kim Oechsle.

Ingen forsikringspenge kan bringe Martin Bakmand tilbage, men hans forældre håber at deres opråb kan være med til at ændre reglerne.

- Flere og flere børn og unge bliver ramt af eksempelvis angst og andre psykiske lidelser. Og de har en kritisk sygdom. Det skal tages alvorligt, og det burde være ligestillet fuldstændig med andre sygdomme, siger Mai Bakmand.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk