Forældre til børn med ADHD kan træne sig til bedre hverdag

Mere selvsikkerhed som forælder er én af gevinsterne i et træningsprogram for forældre med børn med ADHD.

Det er ADHD-foreningen, der har udviklet forældretræningen, og direktør Camilla Louise Lydiksen (billedet) er glad for nu at have et bevis for effekten. (© DR)

Det kan være til stor hjælp for forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer at komme 12 uger på skolebænken.

Det viser en undersøgelse som SFi - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - har lavet af et såkaldt forældretræningskursus.

Efter træningsforløbet fik forældrene mere tiltro til deres egne evner som forældre. Det smittede af på forholdet til deres børn og derved opstod der færre konflikter i familien.

En tidlig indsats

Programmet er målrettet forældre til børn med ADHD i alderen tre til ni år.

Denne gruppe af familier er ofte overladt til at håndtere udfordringerne på egen hånd, da medicinsk behandling frarådes for børn under seks år.

- Programmet kan på den måde fungere som en tidlig indsats, der kan være med til, at forældrene får værktøjer til at håndtere børnenes adfærd så tidligt som muligt, siger forsker ved SFi, Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt.

Kærlighed i Kaos

Det er ADHD-foreningen, der har udviklet forældretræningskurset kaldet "Kærlighed i Kaos".

Tilbuddet blev ifølge direktør Camilla Louise Lydiksen til, da ADHD-diagnoserne steg og steg, mens tilbuddene ifølge foreningen ikke fulgte samme udvikling.

- Vi forventer ikke, at man har en diagnose. Det er faktisk ment som et tilbud før diagnosen. I stedet for, at man skal gå og vente på en udredning - så kan man komme her ved ens første undren, forklarer hun.

Tre kerneelementer

Derfor er Camilla Louise Lydiksen også glad for, at SFi's undersøgelse af træningsprogrammet beviser, at det har en positiv effekt på familierne.

- Det er dejligt at se, at det er på rigtig mange parametre, forklarer hun.

- De får færre konflikter i hverdagen, bliver bedre omsorgsgivere og får troen på, at de faktisk kan være en god forælder.

I løbet af et forældretræningsforløb bliver forældrene undervist i tre kerneelementer.

De får information om årsagen til barnets adfærd, lærer at fokusere på ros og opmuntring frem for irettesættelse samt råd om forebyggelse og håndtering af konflikter for eksempel ved at skabe faste daglige rutiner.

Alt sammen noget de kan bruge i konkrete udfordringer i dagligdagen, som eksempelvis når familierne skal op og ud af døren om morgenen.

- Vi ved jo alle, hvor konfliktfyldt det kan være at få tilrettelagt forløbet med at stå op og komme ud af døren til det rigtige tidspunkt. Det er noget af det, som der arbejdes rigtig meget med - struktur og rutiner, så det kan blive minimeret, siger hun.

Båret af frivillighed

Programmet er også kendetegnet ved, at alle trænerne frivilligt stiller op til træningen én hverdagsaften om ugen i 12 uger.

- Da programmet er baseret på frivillige, er det også nemt at brede ud og kræver relativt få ressourcer, mener Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt.

ADHD-foreningen starter nye gratis træningsforløb op i oktober og september. Foreningen håber, at det, med de positive resultater i bagagen, bliver muligt at få del i de 16 millioner kroner, der sidste år blev afsat i satspuljen til netop udbredelse af forældretræning.

- Det viser jo, at der er politisk bevågenhed på området, og vi håber, at der er nogen, der kigger med og tænker, at de gerne vil bidrage til, at det her bliver dét tidlige forebyggende tilbud til familier med ADHD, siger Camilla Louise Lydiksen.

Hver dag får 14 børn i Danmark, ifølge SFi, stillet diagnosen ADHD.

Facebook
Twitter