Forældreorganisation vil have lukket institutioner uden pædagoger

Børn har brug for uddannet personale, mener organisationen.

Det er svært at rekruttere uddannede pædagoger til ledige stillinger. Københavns Forældreorganisation hører fra flere forældre, der er frustrerede over manglen på uddannet personale.

Hvis en vuggestue eller børnehave ikke kan skaffe tilstrækkeligt med uddannede pædagoger, så bør kommunen lukke institutionen.

Det mener Signe Nielsen, der både er formand for Københavns Forældreorganisation (KFO) og Forældrenes Landsorganisation (Fola).

Organisationerne hører stadig oftere fra forældre, der må aflevere deres børn i institutioner med få eller slet ingen uddannede pædagoger.

Og en opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 32 procent af de pædagogstillinger, der bliver slået op, ikke bliver besat med en uddannet pædagog.

I hovedstadsområdet er det hele 42 procent af stillingerne, hvor det ikke lykkes at ansætte en uddannet.

Det er uholdbart, mener Signe Nielsen.

- Hvis der ikke er uddannede pædagoger i dagtilbud, kan de ikke leve op til den kvalitet, der skal være. Og derfor skal man overveje at lukke dem, siger hun.

Se klip fra interview med Signe Nielsen.

Hun understreger, at der ikke nødvendigvis er noget i vejen med den indsats, de ufaglærte i institutionerne gør.

Men hvis der er for mange uden pædagoguddannelse, bliver det svært at spotte det enkelte barns behov, tage tungere emner op med forældre og ganske enkelt udvikle barnet i den rette pædagogiske retning. Det kræver uddannet personale, mener Signe Nielsen.

Det er Pernille Tidemann enig i. Hun afleverer hver dag sit barn i en københavnsk vuggestue med to stuer, 24 børn og seks voksne – hvoraf én er uddannet pædagog.

- Pædagogen kører i pendul. Det vil sige, at der hver anden uge kun er ikke-uddannet personale på den ene stue, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg har svært ved at se, hvordan det skaber forudsigelige og trygge rammer for mit barn. Og så er jeg også bekymret for kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Charlotte Ringsmose, der er professor ved Aalborg Univesitet og forsker i dagtilbud, kan godt forstå, hvis forældrene er bekymrede.

- Det er jo vigtigt, at forældrene kan være sikre på, at når de afleverer deres børn i dagtilbud, så afleverer man dem et sted, hvor man lever op til dagtilbudsloven, siger hun.

For der er en sammenhæng mellem uddannet personale og den kvalitet, som børnene oplever i daginstitutionen, fastslår hun.

- Det betyder ikke, at der ikke kan være personale uden uddannelse, som kan være udmærkede til at være sammen med små børn, men det er en profession at være sammen med små børn på de måder, som dagtilbudsloven foreskriver, og som også giver børnene de bedste udviklingsbetingelser, siger Charlotte Ringsmose.

Ifølge Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, går manglen på uddannede pædagoger ikke ud over kvaliteten i institutionerne.

Brug for drastiske løsninger

Signe Nielsen siger, at forældreorganisationerne, som hun er formand for, kender til institutioner, hvor der i perioder slet ingen uddannede er.

Og organisationerne oplever generelt flere henvendelser fra frustrerede forældre. Derfor kommer hun nu med sit kontante opråb om at lukke institutioner uden uddannet personale.

Hun erkender, at lukkede institutioner vil skabe et nyt problem for forældre og børn, nemlig pladsmangel. Men hun mener, det er nødvendigt med drastiske løsninger for at ruske op i daginstitutionsområdet:

- Vi har et problem, som skal løses, og det skal løses nu og her, hvis jeg skal kunne passe mit arbejde og samtidig aflevere mine børn et sted, jeg er tryg ved, siger hun.

Pernille Tidemann synes, det lyder som en god ide:

- Jeg tænker, at det er det eneste ansvarlige. Hvad er alternativet? Vi kan jo ikke aflevere vores børn et sted, hvor vi ikke er sikre på, at de får den kvalitet, der skal til, siger hun.

Den konservative børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager, erkender, at der mangler uddannede pædagoger i institutionerne. Men han mener ikke, det går ud over kvaliteten i institutionerne.

- Vi har indført skrappe tilsyn for at sikre, at det pædagogiske arbejde har et tilfredsstillende niveau, selvom der er mange medhjælpere og færre pædagoger, siger han.