Forbrændingsanlæg har forurenet med giftige stoffer

Katastrofalt og uden fortilfælde, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøgiften dioxin bliver blandt andet dannet ved forbrændingsprocesser. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I tre af de seneste fem år har det kommunalt ejede Norfors-forbrændingsanlæg i Hørsholm udledt alt for meget af miljøgiftstofferne dioxin og furan, der kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende ved længere tids påvirkning.

Stofferne betegnes som 'nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, der findes' i det påbud, som selskabet for nyligt har fået, skriver fagbladet Ingeniøren.

- Jeg synes, det er voldsomt. Jeg har ikke set noget lignende i Danmark før. Det er overraskende, at det er så markante overskridelser, lyder reaktionen fra Jens Peter Mortensen, der er miljøpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening

Affaldsselskabet Norfors I/S er ejet af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

I Rudersdal Kommune er man først blevet orienteret om sagen for nyligt, selv om påpudet blev udstedt den 3. juli. Det fortæller Jens Ive, der er borgmester i Rudersdal Kommune og bestyrelsesmedlem i Norfors.

- Vi beklager dybt, at vi ikke har været orienteret om det her. Vi ser virkelig alvorligt på det, for dioxin er noget, man skal tage med stor alvor, siger Jens Ive.

Har udledt tre gange så meget, som de må

Siden 2014 har grænseværdien været overskredet i otte forskellige målinger, sidst så sent som i maj.

- Det er meget slemt. Dioxin er en af verdens 12 værste miljøgifte. Det har effekter i naturen og på mennesker, som ikke kan tages tilbage. Mennesker får vanskabte børn, dyr får vanskabte unger, og det kan give kræft, siger Jens Peter Mortensen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Grænseværdien for udledning af dioxin er på 0,1 ng/Nm3 - nanogram per normalkubikmeter. Ved målingen i 2019 lå tallet på næsten 0,3 - altså tre gange mere end tilladt.

- Det er en stor overskridelse, men grænseværdierne er sat meget, meget lavt, så vi sikrer, at vi får så lille en udledning af dioxin som muligt. Så i forhold til naboerne er der ingen grund til bekymring, forklarer Yvonne Korup, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Rudersdal-borgmester Jens Ive siger, at der er blevet rettet op på den fejl, der har ført til de høje mængder af dioxon, ligesom de efter henvisning fra styrelsen har indført en procedure, så værket fremover bliver lukket ned, hvis de kommer i nærheden af grænseværdierne.

- Vi vil ikke have de her dioxinudslip. Vi har meget ambitiøse udledningsgrænser i Danmark, så der er ikke katastrofale følger som i gamle dage på dioxinområdet, men derfor er det stadig ikke i orden, og der skal ske en ordentlig orientering af borgerne, siger Jens Ive.

Pålagt rens og kontrolmålinger

Helt konkret har der været en fejl på højgasanlægget, der skal rense noget af dioxinen ud. Dioxinen er i det affald, der brændes, og det dannes også under selve brændingsprocessen.

Miljøstyrelsen har gennem deres påbud pålagt dem at få renoveret en ovn, sådan at de fremover kan overholde dioxinkravene, og efterfølgende skal de tage flere kontrolprøver, så de kan bevise, de holder sig under grænseværdien.

Selvom grænseværdierne er lave i Danmark, ryster sagen stadig Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er en katastrofe. Det synes jeg simpelthen. Der har været en større katastrofe med det her stof i Europa, så det er absurd, at der er grænseværdier, der er så overskredet.

I 1976 blev en kemivirksomhed i den italienske by Seveso ramt af en ulykke, der udløste et stort udslip af dioxin.

Boligområder i nærheden måtte sidenhen rives ned, og ulykken slog store mængder af vilde dyr ihjel.

Med tiden har man også kunnet måle øget risiko for kræft blandt de personer, der boede i nærheden af virksomheden. Det er dog vigtigt at understrege, at udslippet dengang var enormt, og at de overskredne grænseværdier i Danmark ikke står mål med ulykken i Seveso.