Forbrugerråd: Energiselskaber skal stoppe med at gøre kunder til deres bank

Det handler i stedet om at give kunderne nogle gode valgmuligheder, lyder det.

Grafik: Nathalie Nystad.

Energiselskaberne rammer i nogle tilfælde så skævt i deres beregninger af, hvor meget kunderne skal betale, at kunderne kommer til at agere bank for dem. Derfor er det tid til at gøre op med aconto-regninger, mener Forbrugerrådet Tænk.

Mange danskere får nemlig store forudbetalte regninger fra energiselskaberne, selvom deres faktiske forbrug er langt lavere.

For det er ikke meningen, at kunder skal have så mange penge ude at svæve hos energiselskaberne, mener Forbrugerrådet Tænks direktør, Mads Reinholdt.

- Ved aconto kommer kunderne til at agere bank for energiselskaberne ved at lægge penge ud, som vi i mange tilfælde kan se er alt for mange i forhold til, hvad de faktisk skal betale, siger Mads Reinholdt.

Det er penge, kunder ellers kunne have fået renter for i banken, investeret eller brugt til at klare sig igennem krisen, forklarer organisationens direktør. I mange tilfælde vil det være bedre for kunderne at betale regningerne "up front", som Mads Reinholdt udtrykker det.

Aconto-regningen er det beløb, som selskabet forventer, man vil bruge på energi i løbet af en måned eller et kvartal.

Fleksibilitet for forbrugeren

Præcis hvor mange personer, det drejer sig om, har forbrugerorganisationen ikke noget overblik over, men kan oplyse, at de tit hører om det i deres rådgivning.

Derfor foreslår Forbrugerrådet Tænk at gøre bagudbetaling tilgængelig hos alle energiselskaber. Hvis energiselskaberne ikke vil det, bør politikerne gribe ind og gøre det lovpligtigt, siger Mads Reinholdt.

- I forvejen har forbrugeren svært ved at gennemskue energiregningen, derfor vil det være en god service. Derfor kommer vi med den opfordring til selskaberne om selv at tage ansvar for at sikre forbrugerne nogle gode valgmuligheder.

Men opfordringen går ikke rent ind hos interesseorganisationen for mange danske elselskaber, Green Power Denmark. Det siger afdelingschef Martin Dam Wied.

- Vi mener, der skal være valgfrihed i markedet for kunderne, lyder det.

(Foto: Twitter)

Ifølge afdelingschefen kan det være en fordele for kunden, at man ved aconto-regninger betaler en fast pris hvert kvartal på forhånd, så man spreder sine udgifter ud - Og den mulighed skal man ikke fjerne, mener han.

- Det kan være en fordele at have en mere jævn opdeling af sine omkostninger hen over året. Ellers risikerer man for eksempel at stå med en høj regning til jul, hvor ens forbrug typisk er højt. For andre vil det være bedre at betale variationerne løbende.

Desuden kan kunder risikere at skulle betale penge tilbage, hvis aconto-opkrævningerne er sat for lavt. Derfor mener Green Power Denmark, det skal være et spørgsmål om både og i stedet for enten eller.

Beskyttelse af energiselskaber

Forbrugerrådet ser mere kritisk på fastholdelsen af aconto-systemet.

- Vi mener, at energiselskaberne henter deres likviditet hos forbrugerne. Det vil vi i mange andre sammenhænge ikke acceptere, lyder det fra Mads Reinholdt.

- Det er jo ikke forbrugerne, der skal agere bank for dem. Det er en bank, der skal det.

Han forklarer, at man i de fleste andre sammenhænge, har det, der hedder et samtidighedsprincip. Det vil sige, at man betaler, når man har opgjort forbruget.

Set fra energiselskabernes side har aconto den fordel, at virksomhederne kan bruge pengene til at beskytte sig mod markedets stigende priser, forklarer Green Power Denmark.

Der er bare ikke brug for at holde hånden under energiselskaberne, mener Tænk.

- Der er vel ikke nogen, der tjener flere penge end energiselskaberne i øjeblikket, hvis vi skal være helt ærlige, siger Mads Reinholdt.

Den gamle elmåler, der skulle aflæses manuelt, er blevet udskiftet med en digital. (Foto: © Kristian Djurhuus, Ritzau Scanpix / Foto: © Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix)

Levn fra gamle dage

Green Power Denmark har ikke overblik over, hvor stor en andel af energiselskaber, der tilbyder, at man som kunde kan vælge både forud- og bagudbetalte regninger, men understreger, at det er muligt at vælge det til nogle steder.

Forbrugerrådet har heller ikke endnu overblik over, hvor man kan vælge hvad. Men det er direktørens fornemmelse, at det ikke er hos særlig mange store.

- Mig bekendt er der mange af de toneangivende selskaber, der ikke tilbyder det.

I hans øjne er aconto-systemet et levn fra gamle dage, hvor man ikke løbende kunne aflæse elmåleren, men hvor en person skulle ud og aflæse den manuelt hvert kvartal eller årligt.

Netop fordi der er digitale elmålere i langt de fleste hjem nu, undrer det Forbrugerrådet, at betaling af det faktiske forbrug ikke er standard-løsningen hos el-selskaberne, da det teknisk er ligetil.

- Det er en anden tid, hvor man løbende kan aflæse elforbruget, man har bare ikke valgt at indrette betalingssystemet efter det. Det giver ikke mening at gætte og lægge penge ud på forhånd, når man rent faktisk kan aflæse forbruget helt ned på time-basis, siger han.

Ifølge Mads Reinholdt er det efterhånden mere almindeligt med bagudbetaling i vores nabolande.