Forbrugerrådet glæder sig over kreditbeskyttelse: Noget af det vi har efterlyst

Der er dog også brug for mere oplysning af de danske forbrugere, lyder det.

- Det er ikke sådan, at du med et cpr-nummer i hånden kan købe varer på nettet, men du kan bruge mit cpr-nummer til at overtage min identitet, finde ud af mit navn, min adresse, og kan så at sige overtage min identitet , siger seniorjurist i Forbrugerrådet TÆNK, Anette Høyrup. (Foto: Jantzen © Forbrugerrådet TÆNK)

Det er glædeligt, at de danske forbrugere får mulighed for at reagere, hvis deres cpr-nummer bliver stjålet.

Sådan lyder det fra Forbrugerrådet TÆNK efter, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) har præsenteret sine planer for en såkaldt kreditbeskyttelse i cpr-registret.

- Hvis ens cpr-nummer bliver misbrugt, kan det få nogle alvorlige følger – det kan godt være, det ikke er økonomiske følger, men det har nogle psykiske følger og noget praktisk bøvl, og kan løbe i årevis, siger seniorjurist Anette Høyrup.

Godt nok er Forbrugerrådet TÆNK positive overfor muligheden for, at forbrugerne kan kreditbeskytte deres cpr-numre, men der er også brug for mere end bare det.

Politikerne burde derfor bruge nogle kræfter og ressourcer på at få befolkningens viden om it-sikkerhed op på et niveau, der svarer til den hastige udvikling i samfundet.

- Det er jo ikke kun identitetstyveri, som er et problem i Danmark. Det er jo også phishing, hacking, misbrug af folks Facebook-oplysninger og så videre, siger Anette Høyrup.

- Vi så gerne, at man tog hele forbrugerområdet endnu mere i fokus.

Går forslaget fra Karen Ellemann glat igennem Folketinget vil kreditbeskyttelsen kunne være en realitet inden året er omme, vurderer ministeren.

Sagen kort

  • Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) er klar med en løsning, som skal gøre det lettere for borgere at sikre sig mod id-tyveri.
  • Løsningen går ud på, at folk får mulighed for at registrere, at de har fået stjålet eller mistet ID-papirer, som kan misbruges, og dermed opretter de en kreditbeskyttelse.
  • Det giver butikker mulighed for at se, om der er risiko for id-misbrug, når de henter kundens navn og adresse fra cpr-registret.