Fordobling: Flygtninge trækker i stor stil i arbejdstøjet

Kun en syvendedel af de flygtninge, som kom i beskæftigelse sidste år, er kvinder.

Flygtninge får særligt job inden for industri, produktion og restauration. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Det lader til, at jobcentrene har knækket koden til at få flygtninge i job.

Sidste år kom dobbelt så mange flygtninge i job som året før. Det svarer til, at 15 procent af de nyankomne har fået arbejde.

Det viser en beregning, som Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) nyhedsbrev, Agenda, har lavet på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Årsagen er blandt andet, at jobscentrene i højere grad ser flygtninge som nogen med muligheder i stedet for nogen med begrænsninger, siger Berit Toft Fihl, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Fokus er flyttet til, at man får dem ud på arbejdsmarkedet tidligt, og det er noget, vi kan se har båret frugt, siger hun.

- Nu begynder man at stille krav til flygtninge, og det er en forskel fra tidligere, hvor vi har gjort dem passive.

Hun forklarer, at det er jobcentrene, som er sat i spidsen for at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, og at de tager teten og kontakter virksomhederne. Hun mener, det også har gjort en stor forskel.

I analysen har man set på 18-59-årige flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark fra 2011 til 2015. Derfor bruges betegnelsen nytilkomne.

Lang vej for kvinderne

Det er dog primært mændene, som er trukket i arbejdstøjet. Ud af de 3.316 flygtninge, der kom i job i 2016, var godt 2.800 mænd. Kun 500 var kvinder.

Berit Toft Fihl erkender, at kommuner og jobcentre stadig har en stor opgave foran sig.

- De skal stille krav til flygtningefamilierne og hjælpe dem til at lægge kulturelle vaner fra hjemlandet bag sig. I Danmark arbejder man, uanset om man er mand eller kvinde, siger hun.

Selv om der er en positiv stigning i beskæftigelsen blandt flygtninge, er der stadig langt op til den arbejdsfrekvens, som danskere ligger på.

- Vores analyse viser gennembruddet. Men det er blot første temperaturmåling og langt fra nok. Vi har kun høstet de første frugter, siger Berit Fihl Toft.

Hun oplever en enorm velvilje til at ansætte flygtninge, samtidig med at manglen på arbejdskraft også er en faktor, som hører med til succeshistorien.

Flygtningene får primært arbejde inden for industri, produktion og restauration, oplyser DA.

Analysen omfatter ikke virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller anden støttet beskæftigelse.