Fordobling: Nu er 53 læger under særligt tilsyn

Mindst 53 læger overvåges, fordi de kan være til fare for patienterne. I 2015 var antallet 30.

Omkring 20 ud af de 53 læger, der er under særligt tilsyn, er praktiserende læger. 11 er psykiatere.

53 læger er i dag under skærpet tilsyn eller har fået et fagligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det viser en optælling, som DR Nyheder har foretaget i det såkaldte autorisationsregister 23. januar i år.

I juli 2012 var der 10 læger på den daværende tilsynsliste, der har eksisteret siden 2006. Og i 2015 var omkring 30 læger på tilsynslisten.

Lægeforeningen er ikke overrasket over det voksende tal. Den har mærket, at der er blevet strammet op på tilsynet med læger, blandt andet efter DR's afdækning af flere sager om psykiatere, der fejlbehandlede patienter i årevis, uden at tilsynsmyndighederne stoppede dem.

- Det bliver taget langt flere sager op, og man er mere stringent i sagsforløbet. Det kan vi mærke af de henvendelser, vi får fra vores medlemmer, og fra vores egne juristers arbejde med sagerne, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

For store medicinudskrivninger

I 37 af de 53 tilsynssager er Styrelsen for Patientsikkerhed bekymret for, at lægerne udskriver for meget medicin til fare for patienterne. For eksempel medicin der kan føre til misbrug.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed sat lægerne under skærpet tilsyn eller givet dem påbud om at følge reglerne, når de udskriver medicin. I 17 tilfælde har styrelsen helt frataget lægerne retten til at udskrive bestemte typer medicin.

Andre af de 53 sager drejer sig for eksempel om læger, der har begået fejl som vagtlæge eller i forbindelse med bestemte indgreb på patienter. Eller læger, der har for meget rod i journalerne.

Omkring 20 ud af de 53 læger er praktiserende læger, og 11 er psykiatere.

I særlige tilfælde kan Styrelsen for Patientsikkerhed helt fratage en læge autorisationen, altså retten til at arbejde som læge, hvis styrelsen vurderer, at lægen er til alvorlig fare for patienterne.

Det skete mindst 12 gange sidste år, mens det for fem-ti år siden skete en til to gange om året.

Ændret lovgivning

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skyldes det stigende antal tilsynssager mod læger både, at der er kommet skrappere lovgivning på området, og at Styrelsen selv har forbedret sine sagsgange.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev udskilt fra Sundhedsstyrelsen i oktober 2015, og i juli sidste år blev lovgivningen skærpet, så der skal mindre til, før styrelsen kan gribe ind over for en læge.

- Vi har fået nye redskaber, så vi kan suspendere læger, og vi kan nu gribe ind, når der er 'fare' for patientsikkerheden, hvor der før skulle være 'overhængende fare'. Det gør, sammen med optimeringen af vores arbejdsprocesser, at vi får lidt flere påbud, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Læger: brug for kontrol

Det er en udvikling, som Lægeforeningens formand umiddelbart bifalder.

- Det er jo ikke et mål i sig selv, at der er mange læger under tilsyn, og mange læger, der bliver frataget deres autorisation, siger Andreas Rudkjøbing.

- Men jeg synes, at vi skal tilstræbe at have et effektivt og handlekraftigt tilsyn, der sørger for, at vi ikke har læger i det danske sundhedsvæsen, som er til fare for patienterne.

Udover de 53 tilsynssager, som man kan søge frem i Autorisationsregisteret, er yderligere et antal læger under tilsyn. Det er nemlig kun sager, der handler om, hvorvidt lægen er fagligt dygtig nok, som offentligheden kan kigge med i.

Hvis myndighederne frygter for patienternes sikkerhed, fordi lægerne har et misbrug eller en sygdom som for eksempel en hjerneskade eller demens, bliver sagerne behandlet fortroligt, fordi de handler om lægens person.

Indtil april sidste år offentliggjorde Styrelsen for Patientsikkerhed selv en tilsynsliste, hvor man løbende kunne se navnene på sundhedspersoner, der var under særligt tilsyn. Nu fremgår oplysningerne i stedet af Autorisationsregisteret.

Antallet af tilsynssager skal holdes op imod, at der er omkring 24.000 læger, der arbejder i Danmark.