Fordom eller fakta? Kvinder er dårligere til at køre bil

Det er en sejlivet fordom, at kvinder er dårligere end mænd til at køre bil. Men det er ikke sandt, fortæller DR’s Detektor.

Detektor tjekker fordommen om, at kvinder er dårligere til at køre bil end mænd. (Foto: COLOURBOX © COLOURBOX)

Kvinder må nok stadig forvente at skulle høre på påstanden om, at de generelt er dårligere til at køre bil end mænd. Men fremover kan de til gengæld svare, at påstanden ikke holder vand. På flere parametre er kvinder nemlig bedre bilister end mænd, fortæller DR's Detektor, der har gennemgået mænd og kvinders køreevner.

Detektor talt med tre eksperter på området, René Arnt, Landsformand, Dansk Kørelærer-Union, Jesper Sølund, dokumentationschef, Rådet for Sikker Trafik og Mette Møller, seniorforsker, DTU Transport, som har peget på, at følgende parametre, er relevante i et tjek af kønnenes køreevner.

  • Antal grove ulykker

  • Bestået køreprøve

  • Evne til at parallelparkere

  • Antal af fartbøder

  • Kører efter evne

Gennemgangen viser, at kvinder får færre fartbøder og er involveret i færre grove uheld, mens mænd oftere består køreprøven og er bedre til at parallelparkere. Dertil kommer, at mænd oftere overvurderer deres egne køreevner.

Mænd involveret i flere grove uheld

Mænd er generelt involveret i flere ulykker pr. kørte kilometer end kvinder. Det viser nye tal fra en endnu ikke offentliggjort rapport fra Vejdirektoratet baseret på tal fra Danmarks Statistik.

- Vores tal viser, at mænd klart er overrepræsenterede i ulykkestatistikkerne – også når vi korrigerer for, at mænd kører mere end kvinder, siger Marianne Foldberg Steffensen afdelingsleder i Vejdirektoratet om resultaterne.

Tendensen bakkes op af en undersøgelse fra DTU fra 2010, hvor 153 færdselsuheld forårsaget af unge i alderen 18-24 år, blev undersøgt.

Undersøgelsen viser, at mænd oftere end kvinder er involveret i såkaldt røde uheld - uheld hvor hastighedsgrænsen har været overskredet med mere end 40 procent, og hvor der er taget store chancer. 36 procent af de unge mænds uheld er klassificeret som røde, mens det kun gælder otte procent af de uheld, som sker med kvinder bag rattet.

Uheld, hvor der har siddet en kvinde bag rattet, ligger derimod oftere i den grønne kategori - uheld, hvor færdselsloven er overholdt, og hvor der ikke er taget chancer. 29 procent af de kvindelige bilisters uheld er klassificeret som grønne, mens det tilsvarende tal for de mandlige bilister er 14 procent.

Flere kvinder dumper køreprøven

Selvom unge mænd oftere er involveret i uheld end kvinder, er andelen af mænd, der dumper køreprøven, mindre, end når man ser på kvinderne.

Tal fra Rigspolitiet fra 2014 viser, at 30,7 procent af mændene dumpede den praktiske del af køreprøven, mens det skete for 38,8 procent af kvinderne.

Forskellen mellem mænd og kvinder er dog mindre, når man kigger på teoriprøven. Her dumper 23,8 procent af mændene, mens 25,8 procent af kvinderne dumper.

Kvinder får færre fartbøder

Detektor har ikke fundet nye tal, der viser antallet af fartbøder udstedt på tværs i køn. Men tal fra Rådet for Sikker Trafik fra 2009 viser, at mænd dengang klart fik flest fartbøder.

Når man korrigerer for antal kørte kilometer, viser beregninger fra Rådet for Sikker Trafik, at mænd modtog 25-36 procent flere fartbøder end kvinder i 2009. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes spændet fra 25-36 procent, at beregningerne er foretaget på afrundede tal.

Selvom mænd lå i front i 2009, når det kommer til udstedte fartbøder, viser tal tilbage fra 2000, at der gradvist er sket en udligning af forskellene mellem de to køn.

Mænd vinder i parallelparkering

En omdiskuteret færdighed bag rattet er disciplinen parallelparkering. Og her vinder mændene klart. Det viser en undersøgelse fra Ruhr University Bochum i Tyskland, som har undersøgt 30 kvinders og 35 mænds evner i parkering. Deltagerne i undersøgelsen havde lige meget erfaring og var i samme aldersgruppe.

En undersøgelse fra det britiske parkeringsfirma NCP fra 2012 konkluderer til gengæld, at kvinder overordnet set er bedre end mænd, når det kommer til parkering generelt.

Undersøgelsen vurderede bilisterne ud fra en række parametre, blandt andet hvor lige bilen holdt i båsen, samt hvor roligt parkeringen foregik. Undersøgelsen fra NCP har dog den svaghed, at vurderingen af bilisternes parkeringsevner er foretaget af en enkelt kørelærer.

Mænd har store tanker om deres køreevner

Det er måske ikke så underligt, at kvinder bliver beskyldt for at være dårligere til at køre bil end mænd. Flere undersøgelser har nemlig påvist, at mænd har en tendens til at overvurdere deres evner bag rattet.

En ny undersøgelse fra det britiske forsikringsselskab Privilege overvågede 250 bilister i London og vurderede deres køreevner – blandt andet ud fra, hvor tæt de kørte på den forankørende, og hvor gode de var til at lave sammenfletninger. Kvinderne fik en gennemsnitlig score, der var højere end mændenes. Alligevel vurderede mændene, at de var bedre i trafikken.

Mænds overrepræsentation i ulykkestatistikkerne kan også tyde på, at de er dårligere end kvinder til at forvalte deres evner, mener seniorforsker ved DTU Transport, Mette Møller.

- Man skal naturligvis være i stand til at skifte gear, hvis man skal være en god bilist, men det er også vigtigt, at man kan ”læse trafikken” og kender sine egne begrænsninger. Det er altså ikke tilstrækkeligt at besidde den ene egenskab frem for den anden, da begge dele har betydning for, hvordan man færdes i trafikken. Man kan altså ikke vurdere den gode bilist uden at tage højde for det psykologiske aspekt, siger Mette Møller til Detektor.

Opdatering: Det ene parametre er efter publicering ændret fra "antal ulykker" til "antal grove ulykker". Derudover er kilden til fordelingen af ulykker mellem de to køn ændret fra "Danmarks Statistik" til en "rapport fra Vejdirektoratet baseret på tal fra Danmarks Statistik," da tallene fra Danmarks Statistik ikke var korrigeret for antal kørte km.

Facebook
Twitter