Foreninger kræver sprøjtegifte forbudt

Dagens rapport om grundvandets tilstand får flere foreninger til at kritisere miljøministeriet

Dagens rapport om grundvandets tilstand får flere foreninger til at kritisere miljøministeriet for at se gennem fingre med advarsler. (Foto: © Jeanne Kornum, Scanpix)

Der er én effektiv metode til at undgå sprøjtegifte: Forbyd dem. Det mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Igennem de sidste ti år har regeringen bebudet indsatser overfor det høje forbrug af sprøjtegifte. Vi kan bare konstatere, at stadig flere drikkevandsboringer lukkes, mens forbruget af sprøjtegifte de seneste år ligger på det højeste i 15 år. Ingen af de bebudede indsatser er sat i værk og der er lange udsigter til, at de bliver det, siger Rikke Lundsgaard, agronom og landbrugsfaglig medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Det økologiske råd mener, at miljøministeren ikke har villet erkende, hvor galt det står til med udvaskningen af glyphosfat - det aktive stof i RoundUp.

Brug ikke Roundup om efteråret

Derfor mener rådet, at miljøministeren straks skal forbyde brugen af glyphosfat om efteråret, hvor risikoen for udvaskning er størst.

Miljøministeren vil nøjere undersøge, hvorfor der er stigning i glyphosfat udvaskningen. Samtidigt foreslår hun, at man udvider de beskyttelseszoner der er omkring vandboringerne. Det stiller dog ikke foreningerne tilfredse.

- Der skal indføres effektive beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer - og her er udvidelsen fra 10-25 m, som miljøministeren foreslår, helt utilstrækkeligt, udtaler Christian Ege Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd. Han så gerne zonerne udvidet til helt op til 300 meter.

Ministeriet vidste det godt

Det økologiske Råd mener samtidigt, at Miljøministeriet burde have kendt risikoen

- Det Økologiske Råd opfordrede allerede i maj 2002 kraftigt den daværende Miljøminister Hans Chr. Schmidt til at indføre et forbud mod anvendelse af glyphosat om efteråret. Baggrunden var, at glyphosat var det hyppigst fundne pesticid i det højtliggende og relativt unge grundvand i Miljøministeriets Landovervågning 1993-2000, siger Chrisian Ege.

I dagens rapport fra Danmarks geologiske Undersøgelser viser, at glyphosfat findes i grundvand helt ned til 60 meters dybde.

Landbruget sprøjter markerne for ofte

Danmarks Naturfredningsforening hæfter sig ved, at landbruget har lavet en aftale om i gennemsnit kun at køre ud med sprøjten 1,7 gange om året, men kørte de ud næsten 2,6 gange i 2009. Niveauet for brugen af sprøjtegift er disse år på det højeste i femten år.

- Og her hjælper den gamle traver med, at vi er verdensmestre i miljø, ikke. For vi kan ikke sprøjte så meget som andre lande fordi, vi er et af de mest intensivt udnyttede landbrugslande i verden. Det vil sige, at vi har meget lidt natur til at samle forureningen op og filtrere den, siger Rikke Lundsgaard.