Forfatter til bog om dronningen: Jeg tror hun er lettet nu

Ifølge Thomas Larsen kunne kongehuset ikke have reageret hurtigere på prins Henriks demensdiagnose.

Dronning Margrethe besøgte i sidste uge Københavns Rådhus. Ifølge kongehuset har prins Henrik været igennem et længere udredningsforløb og har fået foretaget en række undersøgelser i sensommeren. Nu har et specialistteam ved Rigshospitalet konkluderet, at han lider af demens. (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

- For dronningen betyder det her i virkeligheden lidt en lettelse. Jeg tror, at de færreste mennesker kan sætte sig ind i, hvor belastende og hård en situation, det har været for hende.

Det siger Thomas Larsen, der er forfatter og politisk kommentator på Berlingske. Sidste år udgav han bogen "De dybeste rødder" om dronningen, og han er overbevist om, at regenten er lettet over, at prins Henriks diagnose nu er offentlig kendt:

- Hun har set sin mand komme mere og mere ud af balance, men hun kunne ikke skride ind. Nu er der kommet en forklaring, og det tror jeg, er en stor lettelse for regenten, fortsætter Thomas Larsen.

- Hele befolkningen har været vidner til, at kongehuset har befundet sig i en dyb og alvorlig krise på grund af de udtalelser, som prins Henrik er kommet med. For det er dramatisk, at en mand, der har været gift med sin hustru i 50 år, vender hende ryggen og ikke vil begraves med hende. Det var med til at gøre, at der rejste sig en massiv folkelig modvilje mod prins Henrik, siger han om sommerens voldsomme debat om prinsen.

Debatten handlede om prinsens udtalelse om, at han ikke vil begraves med dronning Margrethe i Roskilde Domkirke, som det ellers var planlagt. Årsagen er, at han ikke føler sig ligestillet med dronningen på grund af sin titel som prins - og i stedet ønsker han at få titlen kongegemal.

Skal stadig begraves hver for sig

Ifølge kongehuset får prins Henriks sygdom dog ingen betydning for hans ønske om ikke at blive begravet sammen med dronningen.

- Prins Henriks sygdom ændrer ikke på beslutningen om begravelsen. Det er vigtigt at holde tingene adskilt. Prinsens beslutning er ikke af nyere dato, siger hoffets kommunikationschef, Lene Balleby til TV2.

Men sygdommen kommer til gengæld til at ændre på danskernes modvilje mod prinsen, vurderer Thomas Larsen.

- Jeg tror, at mange danskere nu vil se ham i et andet lys velvidende, at han er en mand, der lider af en frygtelig sygdom, siger forfatteren.

Kritik er nonsens

I meddelelsen fra kongehuset i dag fremgik det, at den 83-årige prins Henrik er ramt af demens, og at diagnosen indebærer en svækkelse af prinsens kognitive funktionsniveau. Det fremgik også, at prinsen er hårdere ramt af demens end det er forventeligt i hans alder, og sygdommen kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen.

Ifølge kongehuset kommer prins Henrik til at neddrosle sine aktiviteter, og der vil også blive taget stilling til hans protektioner og æreshverv.

Hvilke overvejelser har kongehuset gjort sig, inden de skrev meddelelsen?

- Jeg tror, de vidste, at de skulle handle hurtigt. Ifølge mine oplysninger, så fik de den endelige besked i denne uge, faktisk i går. De gør det eneste rigtige, de skriver ud og fortæller sandheden om prins Henriks situation. Det er godt, for rigtig mange danskere har tænkt: Hvorfor siger han disse ting, hvorfor reagerer han på den måde, siger Thomas Larsen.

Så de kunne ikke have reageret tidligere?

- Problemet er, at de ikke har haft diagnosen, og så kan man ret beset ikke sige, at der er noget galt med et andet menneske. Den kritik, der har gået på, at kongehuset skulle have været ude tidligere, det er nonsens. De har ikke haft muligheder for at reagere før nu, siger Thomas Larsen.

Efter omkring 50 års virke valgte prins Henrik at gå på pension den 1. januar 2016. I den forbindelse har han trukket sig fra en lang række af sine officielle opgaver.

Det er et specialistteam på Rigshospitalet, som efter et længere udredningsforløb har stillet diagnosen demens.

Fakta om demens

  • Der er cirka 8000 nye tilfælde af demenssygdomme hvert år.

  • Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.

  • Ordet demens kommer fra latin og betyder "væk fra sindet". Selv om man ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.

  • Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som medfører demens.

  • I Danmark lever 70.000-85.000 mennesker med en demenssygdom. Heraf har cirka 50.000 Alzheimers.

  • Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

  • De fleste demenssygdomme er fremadskridende. Der findes ingen helbredende kur mod sygdommen.

  • Den demensramte bliver langsomt dårligere, og behovet for hjælp vil vokse. Længden af forløbet kan variere fra nogle få år til flere årtier, inden man dør af sygdommen.

  • Kilde: Alzheimerforeningen