Forkert straf på grund af fejl i alkometer

En fejl i et nyt alkometer har betydet, at i hvert fald otte personer ved en fejl har fået en forkert dom for spritkørsel.

Fejl i alkometre har betydet, at mindst otte mennesker har fået en forkert dom for spirituskørsel.

Mindst otte personer i Nordsjælland har fået en forkert straf, fordi et nyt alkometer, der skulle erstatte blodprøver som bevis i sager om spirituskørsel, ikke virkede.

Det såkaldte bevis-alkometer blev indført som forsøg i Nordsjælland i april sidste år, og siden kom også København med i forsøget.

Men ved et rutinecheck af alkometret ved det svenske institut Statens Kriminaltekniska Laboratorium viste det sig, at der var en teknisk fejl ved det, og det fik i december Rigsadvokaten og Rigspolitiet til at standse forsøget.

Fejl i 52 sager

Nu har Rigsadvokaten gennemgået 374 sager, hvor bevisalkometret har været brugt, og det viser sig, at der er sket fejl i 52 sager.

I de fleste tilfælde har fejlen været så lille, at den ifølge Rigsadvokaten ikke har haft betydning for sagernes udfald.

Men i otte sager har den haft betydning, og det har nu ført til, at én person undgår straf, én får sin ubetingede frakendelse af kørekortet gjort betinget, og seks personer slipper med en mindre bøde.

Vil vurderer apparat igen

I den kommende tid vil Nordsjællands Politi bruge de korrigerede data fra bevisalkometret til at føre en række retssager, så domstolene kan vurdere, om apparatet nu er sikkert nok som bevis.

Alle, der har været sigtet på grund af bevisalkometret, vil få et brev fra anklagemyndigheden om konsekvensen for netop deres sag.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk