Formand for muslimsk privatskole: De tvinger os jo til at lukke

Iqra Privatskoles formand har mistanke om politiske motiver - Friskoleforeningen synes, at konsekvenserne er 'rimelige'.

Iqra Privatskole ligger på Nørrebro i København. Skolen har omkring 400 elever og er landets største muslimske friskole. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Landets største muslimske friskole ser ud til at måtte dreje nøglen om.

Det sker, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har besluttet at fratage skolen det offentlige tilskud.

Styrelsen begrunder beslutningen med, at skolen længe har haft rod i økonomien. Men det argument har Jacob Jabr, formand for skolens bestyrelse, ikke meget til overs for.

- De dømmer os meget hårdt, og på den måde dømmer man skolen til at lukke, siger han.

Grunden til skolens underskud er blandt andet, at STUK i februar pålagde Iqra Privatskole at betale 16 millioner tilbage i tilskud på grund af lovbrud fra skolens side. Pengene skulle tilbagebetales over fire år, men det er i Jacob Jabrs optik ikke en reel mulighed.

- STUK tvinger Iqra til at tilbagebetale på relativt kort tid, siger han.

Politisk motiv

Selv om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) siger, at standsningen af det offentlige tilskud udelukkende bunder i, at man ikke vurderer, at friskolen vil kunne finansiere driften i 2019, tror Jacob Jabr, at der kunne ligge andre forklaringer bag beslutningen.

- Jeg synes bare, at STUK hele tiden spænder ben for de børn, der går her på skolen. Som formand for bestyrelsen og forælder forstår jeg det ikke, når tingene kører efter de retningslinjer, de skal.

Han forklarer, at det ikke er muligt at køre skolen videre uden de godt 20 millioner, skolen årligt får i tilskud. Og at det netop er for at lukke skolen, at STUK trækker støtten.

- Det er svært at drive en skole uden statstilskud - det er umuligt. De her 400 børn, der går på skolen, er en del af det danske samfund, men når de går ind og siger "I får ikke noget tilskud", så vi kan ikke køre skolen. Det ved STUK udmærket også godt, siger formanden, som til Berlingske har uddybet sin teori om styrelsens motiver:

- Hvorfor presser de skolen til at lukke ned? Jeg lægger to og to sammen: Man er ikke interesseret i, at vi skal drive en muslimsk friskole. Men vi er altså en del af det danske samfund, og det her er ikke okay, siger han til avisen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afviser, at skolens religiøse grundlag spiller en rolle. I en mail til DR Nyheder skriver STUK, at:

- Styrelsen følger reglerne for at føre tilsyn med de frie grundskoler og forholder sig ikke til skolens religiøse overbevisning. Styrelsen kan således klart afvise, at styrelsen skulle foretage en usaglig vægtning af tilsynet med friskoler med et særligt religiøst værdigrundlag.

Da Iqra Privatskoles indsigelse mod afgørelsen blev afleveret til styrelsen i begyndelsen af januar, var hele skolen – både elever og ansatte – mødt op ved styrelsens adresse i det indre København for at protestere mod beslutningen. Her sang de en sang og viste deres støtte til skolen. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Friskoleforening: Konsekvenser er rimelige

Hos Dansk Friskoleforening synes man derimod, at fratagelsen af statstilskuddet er helt okay.

- Vi siger i Friskoleforeningen, at vi har friheden til at lave skole indenfor de rammer, der er udstukket, og gør man ikke det, så tager man konsekvensen af det. Det er det, vi ser et eksempel på her. Den lov finder vi helt rimelig og har tillid til.

Sådan siger formand for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Petersen.

Han mener ikke, at det har nogen betydning, at Iqra Privatskole er en såkaldt muslimsk friskole.

- Jeg kan ikke sige, at det er fordi de er en muslimsk friskole. Det har ikke noget med det at gøre, siger Peter Bendix Petersen.

Senest den 14. december skal skolen orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om, hvorvidt skolen ønsker at fortsætte som en fri grundskole uden statstilskud.

  • Et af de centrale krav til samtlige af landets friskoler er, at de skal leve op til det såkaldte “frihed og folkestyrekrav”. Det betyder i korte træk, at skolerne skal forberede eleverne på at leve i et samfund som det danske og blandt andet udvikle deres respekt for menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene.

  • Netop denne bestemmelse er en af årsagerne til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2016 indleder et tilsyn med Iqra Privatskole.

  • I februar udtaler skolens ATK-vejleder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), Amina Djondjorova, til Radio24Syv, at skolen med afsæt i Koranen fraråder eleverne at få kærester.

  • Og da styrelsen efterfølgende tager på tilsynsbesøg og kan konstatere, at samtlige klasser er kønsopdelte, er mistanken for alvor plantet.

  • Desuden oplever styrelsen, at skolen ikke tager skarp nok afstand til kontroversielle udmeldinger og handlinger fra ansatte og ledelse.

  • I september 2017 kommer det eksempelvis frem i BT, at daværende viceleder Khalil Jaffar i en periode har ladet en ung mand, der var sigtet for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat, have adresse hos sig.

  • Tidligere samme år har skolen afskediget den foregående viceleder, efter han er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. På hans hjemmeside har han desuden frarådet muslimer at have ikke-muslimske venner. Læs mere om problemerne på skolen her.

Opdateret den 4/12 med svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Facebook
Twitter