Forskellen vokser: Se, hvad top og bund tjener i dit nabolag

Interaktiv grafik. Tjek, om du tjener mere eller mindre end folk i dit postnummer.

Fra 2008 til 2017 er indkomsterne i toppen vokset kraftigere end indkomsterne i bunden. Det viser de seneste tal over indkomster efter skat fra Danmarks Statistik, som DR har renset for inflation.

I den interaktive grafik herunder kan du få et billede af, hvor meget folk i toppen og bunden tjener i dit postnummer. Samtidig kan du se, hvor høj din indkomst er i forhold til andre i dit nabolag.

Der kan være mange forklaringer på, at der kan være langt mellem dem, der tjener mest og mindst i et postnummer. I studiebyerne kan der for eksempel bo mange studerende på SU, så de trækker naturligt indkomsten for området ned. Hvis der bor mange pensionister uden formue eller flygtninge på integrationsydelse i et postnummer, vil indkomsten for området også ofte dale.

Sådan gjorde vi:

  • Alle tal stammer fra Danmarks Statistik og dækker disponibel indkomst.

  • Den seneste indkomststatistik er fra 2017, men når du indtaster er det din indkomst for 2019. Danmarks Statistik har derfor rådet til, at DR renser for inflation og omregner 2017-tallene, så de så godt som muligt svarer til 2019. Det har DR efterfølgende gjort ved at bruge Forbrugerprisindekset. Indkomsten kan dog have ændret sig i dit postnummer siden 2017, men tallet er så præcist, som det er muligt.

  • Disponibel dækker alt erhvervsindkomst, offentlige overførsler, formueindkomst med mere efter skat. Det er altså det beløb, som en person har til at leve for, når skat og renter er betalt.

  • Danmarks Statistik opgør den disponible årsindkomst. DR har efterfølgende divideret årsindkomsten med 12 for at få gennemsnittet per måned. Samtidig er tallene renset for inflation.

  • Statistikken viser forskellen på bund og top, men det er ikke de samme mennesker, som år for år ligger i bund og top. Indkomster flytter sig dog gennem livet. For eksempel har unge studerende færre penge, end når de bliver ældre og får job, mens vellønnede kan blive fyret eller syge og havne på overførselsindkomster.

  • I statistikken indgår personer, der er 20 år eller derover ved årets udgang og har boet i Danmark både den 31. december året før og den 31. december i indkomståret. Statistikken inkluderer ikke personer, som er døde i løbet af året eller migreret ind og ud af landet.

Facebook
Twitter