Forsker: Ældre medarbejdere kan forhindre unges arbejdsulykker

Rollemodeller og mentorer er vigtige for, at unge er sikre på arbejdspladsen, viser nyt forskningsprojekt.

Ifølge ny forskning mangler der i nogle tilfælde fokus på sikkerheden blandt unge i detailhandlen. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Unge medarbejdere figurerer oftere på statistikkerne over arbejdsulykker.

Den statistik kan de ældre medarbejdere ændre på ved agere rollemodeller. Samtidig skal virksomhederne være klare i mælet i forhold til de unges arbejdsopgaver og virksomhedens fokus på sikkerhed.

Sådan lyder det fra Johnny Dyreborg, som er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og medforfatter til forskningsprojektet SAFU-Læring, der er lavet i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Center for Ungdomsforskning, Arbejdsmedicinsk Klinik og Regionshospitalet Herning.

- Det er meget vigtigt, at de unge har nogle rollemodeller at kigge efter, som også arbejder sikkerhedsmæssigt fornuftigt og viser den unge medarbejder, at det er i orden at tage hensyn til sikkerhed på sit arbejde, siger Johnny Dyreborg til DR Nyheder.

Det kunne ifølge Johnny Dyreborg være en senior eller en leder på arbejdspladsen, der påtager sig denne opgave.

De nystartede, unge medarbejdere får ifølge Johnny Dyreborg viden fra virksomheden om, hvordan de skal beskytte sig selv på arbejdspladsen, men de får ikke lov til at bruge den viden i praksis:

- Det, der betyder noget for den unge, er, om man passer ind. De ser på, hvordan andre medarbejdere gør. Hvis de andre medarbejdere ikke følger de regler, der er, gør de unge det heller ikke, siger han.

Forskel på brancher

Forskerne har blandt andet gennemført observationsstudier og interviews med unge fra metal-, detail- og social- og sundhedsbranchen som led i studiet. Resultaterne viser, at fokus på sikkerheden og på at de ældre medarbejdere skal agere rollemodeller for de yngre, er meget forskelligt fra branche til branche.

- I områder, hvor man siger, at det ikke kræver så mange kvalifikationer, glemmer man de kvalifikationer, der hører til for eksempel at løfte rigtigt, sikre sig mod røverier og andre ting, hvor man skal passe på sig selv i butiksområdet, siger Johnny Dyreborg.

I modsætning til detailhandlen mener Johnny Dyreborg, at man inden for metal-, industri- og social- og sundhedsområdet går længere for at fokusere på de unges uddannelse og træning, så man på den måde undgår arbejdsulykker.

De unge skal klædes på

For at nedsætte antallet af unge som er involveret i arbejdsulykker, bør virksomhederne ifølge Johnny Dyreborg klæde de unge bedre på.

- Virksomhederne går ind fra starten og lægger en plan for, hvad de unge skal lave, fortæller den unge, hvad der skal læres, og hvilke arbejdsopgaver de har i begyndelsen. De får meget tydeligt kommandovejene at vide, siger han.