Forsker bag dyster rapport: 'Vi har behandlet dansk natur stedmoderligt'

Trods årtiers indsats går det tilbage for vores skove, søer, vandløb, moser og klitter.

Dansk natur har ikke fået det bedre siden sidste afrapportering til EU for seks år siden - faktisk tværtimod på flere områder.

Sådan lyder den nedslående vurdering fra en af forskerne bag en kommende rapport fra Aarhus Universitet, seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

- Sidst vi rapportede i 2013, så det også skidt ud, men nu kan vi faktisk sige noget om flere udviklingstendenser. Og vi kan se, at der er mere tilbagegang end fremgang for den internationalt beskyttede natur i Danmark, siger han til DR Nyheder.

- Det er ret nedslående, når man tænker på, at vi har arbejdet med habitatdirektivet i flere årtier, siger han med henvisning til den naturbeskyttelseslovgivning, som EU-landene er underlagt.

Dybest set afleverer vi en fattigere natur til vores efterkommer .Naturen er en del af det at have en velfærd, et land og en stolthed. Og det bliver der mindre af, hvis vi ikke prioriteret det, siger Rasmus Ejrnæs. (© DR Nyheder)

Stedmoderlig behandling af naturen

Forskerne fra Aarhus Universitet har i dag offentliggjort et ti sider langt notat på baggrund af rapporten, som gør status over en lang række naturtyper og dyr i Danmark.

95 procent af naturtyperne og 57 procent af arterne vurderes at være i såkaldt "ugunstig bevaringsstatus", viser den dokumentation, som er sendt fra Danmark til EU i overensstemmelse med det såkalte habitat-direktiv.

Danmark skal hvert sjette år give EU-kommissionen en aktuel status for 60 naturtyper og 84 arter. Siden sidst er det gået tilbage for dansk natur. (© DR Nyheder)

I 2013 var det tilfældet for 90 procent af naturtyperne, der omfatter skove, søer, heder og klitter - og for 39 procent af arterne, der omfatter insekter, pattedyr og fisk.

- Vi er på en måde ikke overraskede, for det afspejler meget godt, hvordan vi har beskyttet naturen i Danmark, altså ret stedmoderligt, siger Rasmus Ejrnæs og forklarer:

- De fleste steder i det danske landskab ligger naturen på steder, hvor der stadig er landbrugs- og skovbrugsdrift eller sommerhuse og friluftsliv på en sådan måde, at det er hensynet til mennesket, der går forud for hensynet til den beskyttelseskrævende natur, siger han.

Organisation kræver jordreform

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Maria Reumert Gjerding resultaterne i rapporten, som hun har læst, for fortvivlende.

- Naturens tilstand er gået fra ondt til værre. Den er i dramatisk tilbagegang. Og det kalder på politisk handling nu, siger hun.

Danmark står over for en naturkatastrofe, hvis ikke det bliver gjort mere for at beskytte den vilde natur, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN) præsident Maria Reumert Gjerding. (© DR Nyheder)

Ifølge interesseorganisationen bør regeringen hurtigst muligt sættes gang i en jordreform, der udlægger mindst 75.000 hektar skov til urørt skov.

Og så skal skovbruget fjernes fra de statslige naturarealer, så naturen kan udvikle sig uhindret.

- Vores arter mangler levesteder. Og derfor er vi nødt til at omdanne landbrugsareal til natur og tage motorsavene ud af nogle af skovene, så træerne kan stå og blive til hule træer for nogle af vores fugle, pattedyr og insekter, siger Maria Reumert Gjerding.

S: Vi må tage hårdt fat

Socialdemokraternes miljø- og verdensmålsordfører siger, at rapporten viser lige præcis det, som man frygtede i partiet, der gik til valg på en ambitiøs grøn politik.

- Vi står ikke kun i en klimakrise, men også i en naturkrise. Og det vidste vi desværre godt, siger Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov lover, at Socialdemokratiet ikke kommer til at sidde med hænderne i skødet. (© DR Nyheder)

- Vi har sat det allerøverst på dagsordenen. Og noget af det, vi vil gøre, er at lave en biodiversitetspakke, for vi er nødt til at tage hårdt fat, siger hun.

Mette Gjerskov er dog ikke parat til at sætte beløb på, hvad naturgenopretningen må koste.

- Jeg kan jo ikke sige, hvordan finansloven kommer til at se ud, men jeg kan sige, at det her er et område, som skal prioriteres på ikke bare én, men mange kommende finanslove.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har ikke kommenteret rapporten over for DR Nyheder, men omtalte den forleden i en pressemeddelelse på Miljøministeriets hjemmeside.

- Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU på, hvordan blandt andet vores heder, søer og moser har det. Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på.

I toppen af artiklen kan du se en video med Rasmus Ejrnæs fra en skov ved Kalø på Djursland, hvor han viser, hvordan dansk natur bliver hæmmet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter