Forsker bag klimaopråb: 'Vi gambler med generationers tryghed'

Danmark er langt fra så grøn, som vi bryster os af, lyder det fra 301 danske forskere.

(Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Den er helt gal med fortællingen om Danmark som et grønt foregangsland, og vores politik kan få alvorlige konsekvenser.

Det kan der ikke herske nogen tvivl om, mener ph.d. og kulturforsker Gregers Andersen.

Han er en af initiativtagerne bag et debatindlæg i dagens Politiken, hvor 301 danske forskere kommer med et fælles opråb til danskerne og de danske politikere.

Her påpeges det, at Danmark er langt fra den kurs, der skal til for at indfri målene i klimaaftalen fra Paris.

- Vi gambler med ikke bare vores generations tryghed, men mange generationer af menneskers tryghed langt tid frem, siger Gregers Andersen.

Stikker danskerne blår i øjnene

Han er kritisk over for den måde, hvorpå regeringen - som han forklarer det - fremhæver Danmark som et grønt foregangsland, mens den via sin politik får Danmark til at rutsje ned af internationale ranglister på området.

Han peger blandt andet på landbrugspakken, aftalen med Mærsk om at genoptage olieproduktionen i Tyrafeltet, nedsættelsen af bilafgifterne og udvidelsen af Københavns Lufthavne som helt åbenlyse eksempler på politik, der bidrager til udledningen af drivhusgasser.

- Regeringen vælger økonomisk vækst før klima- og miljøhensyn. Det er selvfølgelig en prioritering, men det går bare ikke, at de samtidig stikker danskerne blår i øjnene og siger, at vi er et miljøforegangsland, siger Gregers Andersen.

Udledningen af drivhusgasser skal på globalt plan halveres hvert eneste årti. Det betyder, at vi i Danmark i 2050 ikke længere må have nogen udledning af drivhusgasser.

Det har den danske regering sagt ja til, da den skrev under på Paris-aftalen i 2015, og hvis det skal lykkes, kræver det ifølge Gregers Andersen "store kvantespring".

Senest har regeringen så fremlagt et Energiudspil, der lægger op til mere vedvarende energi.

- Men det er kun energiområdet, som ikke er nok til at løse klimaudfordringerne og slet ikke, når der bliver lavet en masse politik, som arbejder i stik modsatte retning.

Risiko for "kaostilstande"

I stedet efterlyser Gregers Andersen "et paradigmeskift i dansk politik", der gør op med, at rigdom måles i vækst i bnp - idéen om at danskerne får det bedre med økonomisk vækst.

For det er slet ikke tilfældet, hvis ikke man får bremset klimaforandringerne.

- Det er en enorm kortsigtet måde at måle trivsel på. Det er langt fra givet, at generationer efter os får det bedre, siger Gregers Andersen.

Han nævner potentielle konsekvenser som pandemier, flygtningestrømme og mangel på mad og drikkevand, som kan lede til det, han kalder "kaostilstande".

- Vores livsforhold vil blive enormt forringet, og det er grobund for konflikter. Der er en decideret frygt for klimakrige, siger han.

"Ministeren har ikke stor troværdighed"

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fortæller til Politiken, at opråbet gør et indtryk på ham.

Dog mener han ikke, at økonomisk vækst skal nedprioriteres til fordel for klimaet, da det netop er forudsætningen for grøn omstilling.

Det argument giver Gregers Andersen ikke meget for.

- Det har vi intet historisk belæg for. Det er faktisk gået i stik modsat retning. Ministeren har ikke særlig stor troværdighed. Han har simpelthen ikke historien med sig, siger han.