Forsker: Børn er i undtagelsestilstand

Næsten halvdelen af alle verdens asylsøgere er børn. - En barndom i undtagelsestilstand, siger en seniorforsker, der har undersøgt børnenes forhold.

Asylbørn lever på kanten af samfundet - hverken indenfor eller helt udenfor, siger seniorforsker Kathrine Vitus.

Omkring en tredjedel af asylansøgerne i Danmark er børn. Børnene bliver alene eller sammen med deres familier parkeret på asylcentre rundt i landet, mens myndighederne behandler deres sag.

- De får en barndom i undtagelsestilstand, siger seniorforsker Kathrine Vitus fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hun peger bl.a. på, at børnene bliver flyttet et utal af gange under opholdet i Danmark. De mange skift gør det svært for dem at etablere venskaber med jævnaldrende og voksne.

Selv i de tilfælde hvor et ophold i et asylcenter varer mere end et år, vil børnene opleve stor udskiftning på centeret, fordi andre familier flytter.

Ud i folkeskolen

FNs Flygtningehøjkommissariat anslår, at der med udgangen af 2008 var 827.000 asylsøgere, og 44 procent af dem var børn. I Danmark var tallende i 2009 3855 asylsøgere, heraf en tredjedel børn.

Trods de mange børn blandt asylsøgere er der meget lidt forskning på området, det søger den nye bog Asylbørn i Danmark, en barndom i undtagelsestilstand at råde bod på ved at samle danske undersøgelser på området.

Bogen viser også fremskridt, f.eks. bliver flere af de asylsøgende børn sluset ud i den almindelige folkeskole. Det giver en bedre skolegang alene af den grund at der ikke er så mange skift og uro for barnet.

- Men grundvilkårene er de samme. Børnene kender ikke deres fremtid, og de lever i en frygt for hjemsendelse. De lever på kanten af samfundet - hverken indenfor eller helt udenfor, siger seniorforsker Kathrine Vitus.

Facebook
Twitter