Forsker: De farlige stoffer findes overalt

Dansk forsker har fundet ud af, at vi skader vores børn fra fosterstadiet med skadelige kemiske stoffer.

Overfladebehandlet frugt er især problematisk, hvis man vil undgå at give sig selv og sine børn kemiske stoffer, siger en dansk forsker. (Foto: Colourbox)

Vi skader vores børns hjerner i langt højere grad, end vi hidtil har vidst.

Det viser et forskningsstudie som Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, har lavet.

- Vi har opdaget en meget kraftig dokumentation for, at de kemiske stoffer laver ulykker med næste generations hjernefunktioner, siger Philippe Grandjean til DR Nyheder.

Den danske forsker har fundet frem til tolv kemiske stoffer, der er problematiske for fostre og små børns hjerneudvikling.

Tidligere har man kun kendt til seks kemiske stoffer heriblandt kviksølv og bly, der var problematiske for små børns hjerneudvikling.

Nu viser den danske forskers resultater, at det også er problematisk for hjerneudviklingen, at der er opløsningsmidler og sprøjtegifte i vores tøj, møbler og madvarer.

Hvordan indtager vi stofferne?

- De kommer gennem forurenet kost, drikkevandet til en vis grad, luftforureningen, kosmetik, legetøj, tøj der er imprægneret. Vi optager dem gennem husstøv, optagelse gennem huden og igennem det, vi spiser og drikker.

Fostre mest udsatte

Philippe Grandjean fremhæver især, at det er problematisk, hvis gravide bliver udsat for de kemiske stoffer.

- Hjernen er mest følsom inden fødslen, for det er der, hvor alle nerveceller bliver dannet og skal anbringes i det rigtige antal på de rigtige steder. Det foregår i slutningen af graviditeten og fortsætter i de første leveår.

Da fostre deler ernæring med moderen, bliver fosteret også udsat for de giftstoffer, som hun er udsat for. Når barnet er født, kan de kemiske stoffer bliver overført gennem modermælken.

Hvad kan gravide og ammende gøre?

- Jeg fraråder alle gravide kvinder at spise tun - der er for meget kviksølv i. Og så vil jeg råde dem til at spise økologisk.

Giftig frugt

Den danske forsker fremhæver desuden importeret frugt som problematisk.

- Pesticider er et stort problem. Specielt importeret frugt, der indeholder restkoncentrationer af bekæmpelsesmidler.

Ifølge forskeren er der en sammenhæng mellem, i hvor høj grad børn har været udsat for kemiske stoffer og deres intelligensniveau.

- Hvis et barn fra fostertilstanden er udsat for de her stoffer, så kan vi se, at barnet senere hen har problemer i retning af langsommere udvikling, dårligere resultater i skolen og nedsat intelligenskvotient.

Kemi er lig med diagnoser

Grandjean har desuden konstateret en sammenhæng mellem kemiske stoffer og udviklingen af diagnoser som ADHD og autisme.

Sammen med en amerikansk kollega offentliggør den danske forsker i dag en artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet, hvor de fremviser dokumentation for forskningsresultaterne.

International løsning

Philippe Grandjean mener, at det med forskningsresultaterne er tid til, at politikerne gør noget ved de kemiske stoffer i vores hverdag.

- Nu har vi så kraftig viden og dokumentation, at vi er nødt til at standse det, vi kalder for den tavse epedemi. Der er millioner af børn, der fødes med en hjerne, der ikke fungerer godt nok, fordi der er kemiske stoffer, der har været i spil.

Philippe Grandjean foreslår, at der etableres en international strategi, der skal sikre, at børn ikke bliver udsat for industrikemikalierne.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil bruge de nye forskningsresultater i kommende EU-drøftelser om, hvornår virksomheder skal undersøge skadepåvirkningen af deres produkter.