Forsker: Forslag om udelukkelse af bandekriminelle strider mod danske principper

Ekspert fra Institut for Menneskerettigheder advarer mod regeringens forslag om at udelukke bandekriminelle fra dansk statsborgerskab.

Seniorforsker fra Institut for Menneskerettigheder advarer mod regeringens forslag om, at enhver bandekriminalitet skal medføre permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab. (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

Ude af proportioner og vanskeligt at forstå for dem, der bliver ramt af det. Sådan vurderer seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder regeringens forslag om permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab for enhver form for banderelateret kriminalitet.

- Forslaget strider mod de principper, man normalt opererer efter på det her område samt i det hele taget i dansk forvaltningsret og lovgivning, siger seniorforsker Eva Ersbøll.

Som en del af de forestående forhandlinger om en ny indfødsretsaftale vil regeringen sikre, at enhver banderelateret kriminalitet skal betyde permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab. Forslaget gælder også for eksempel simpel vold og trusler.

Vil ikke belønne bandekriminelle

Som reglerne er i dag, mister man også adgangen til statsborgerskab, hvis man er blevet idømt halvandet års ubetinget fængsel. Med mandater fra Dansk Folkeparti i ryggen er regeringen klar til at gå videre.

- For mig er det fuldstændig principielt, at vi ikke belønner udenlandske bandemedlemmer med et dansk statsborgerskab, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Berlingske.

Bryder med dansk princip

Forslaget bryder med det danske princip om proportionalitet mellem forbrydelse og straf, siger Eva Ersbøll.

- Den straf, man får, står i relation til den brøde, man har begået. Hvis man her behandler en hvilken som helst kriminalitet på samme måde, vil det være svært at forstå for de pågældende. Det kan virke som en voldsom tillægsstraf, siger seniorforskeren fra Institut for Menneskerettigheder.

Desuden vil forslaget betyde, at dømte personer ikke har udsigt til en gevinst ved at forlade kriminalitet.

- Normalt vil der være mulighed for rehabilitering. Inden for indfødsretten opererer man med en karensperiode. Det vil sige, at hvis man for eksempel har fået en bøde af en vis størrelse, så kan der gå nogle år, før man kan blive optaget på et lovforslag om indfødsret. Det virker ude af proportioner, hvis man på grund af en bøde kan blive helt udelukket fra at få statsborgerskab, siger Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder.