Forsker: Masker og ingen sociale medier vil sikre krigstolke

Trusler fra Taliban mod lokale tolke skal ifølge Forsvaret systematisk registreres.

En rapport fra februar viste, at 42 afghanere, der har tolket for danske styrker, har fået afslag på hjælp. Nye retningslinjer skal sikre bedre information til tolkene. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Masker, ingen sociale medier, rekruttering af tolke fra nabolande og bedre ansættelsesvilkår.

Det er nogle af tiltagene i en række nye retningslinjer, som Forsvaret har fremlagt med henblik på at skabe sikre forhold for de tolke, som det danske forsvar bruger, når de deltager i internationale operationer.

Sine Plambech, der er forsker på Dansk Institut på Internationale Studier (DIIS), og som tidligere på året udgav en rapport om Danmarks brug af tolke i konfliktzoner, mener retningslinjerne er brugbare.

- Forsvaret har forsøgt at skabe en systematik omkring ansættelsen af lokale tolke, så man både før, under og efter ansættelsen behandler dem ordentligt.

Retningslinjerne er meget praktisk orienteret, siger Sine Plambech.

- En af de store udfordringer er, at tolkene bliver genkendt i lokalområdet. Både under og efter konflikten. Så der er retningslinjer, der handler om, at tolkene skal være maskeret, og at hverken danske soldater eller tolkene må lægge billeder ud på sociale medier.

Desuden fremgår det, at hverken soldater eller tolke bør poste billeder på sociale medier, og at tolkene skal informeres bedre om mulighederne for at søge asyl i Danmark, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Hovedpræmissen er at reducere sikkerhedsrisici for tolkene. Noget af det, vi oplevede under rapportskrivningen, var, at de trusler, der kom fra Taliban mod lokale ikke systematisk blev registreret. Man skal nu prøve at systematisere det, så man kender trusselbilledet for den enkelte.