Forsker: Motorvej ikke vedtaget på sagligt grundlag

Politikerne har vedtaget en ny motorvej i Vestjylland, fordi beboerne i området gerne vil have den- men der er ikke trafik nok til den, mener en forsker. Venstre afviser.

En ny motorvej er på vej - men det bliver småt med trafikken, mener en forsker. (Foto: Lau Svensson © DR Fyn)

Vestjyderne skal have en motorvej mellem Herning og Holsterbro til omkring 2,5 milliarder - det besluttede regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i finanslovsaftalen.

En frisk belutning, for politikerne aner ikke om der er behov for den.

Vejdirektoratet er nemlig stadig i gang med en forundersøgelse af de nuværende vejforhold og behovet i fremtiden.

Dermed er motorvejen ikke vedtaget på et sagligt grundlag, mener lektor og trafikforsker Harry Lahrmann fra Ålborg Universitet.

-Beslutningen er truffet ud fra et politisk ønske om at tilgodese området, frem for et ønske om at udbygge vejnettet der, hvor behovet er størst, siger han.

Veje der hvor der er trafik

Infrastrukturkommissionen har tidligere anbefalet kun at udbygge vejnettet, der hvor der er trængselsproblemer i dag - og det er ikke mellem Herning og Holsterbro, siger Harry Lahrmann:

- Det er fordi, der kører for få biler på strækningen. Så hvis man skal vurdere den samfundsmæssige forretning af den motorvej, så bliver den utrolig lav.

Venstre afviser

Venstre afviser, at den nye motorvej er placeret forkert. En ny vej vil skabe ny vækst og jobskabelse, mener Venstre:

- Hver eneste gang der er bygget en motorvej, tiltrækker det investeringer, viser erfaringerne. Og vi skal have et Danmark i balance, siger Venstres trafikordfører Kristian Piil Lorentsen.

Facebook
Twitter