Forsker: Politikerne har naivt mål for kontanthjælpsmodtagere

400 langtidsledige på kontanthjælp er kommet i arbejde i det første halve år, projektet "Flere skal med" har kørt.

- Det er godt, at man laver en indsats, og at det kræver en aktivitet hos målgruppen, hvis kommunen skal have adgang til midlerne. Men derudover bliver det nok et for snævert fokus ved, at man tror, at man kan få menneskerne i mål med virksomhedsrettet aktivering, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen, om at 400 personer er kommet i arbejde, efter at kontantshjælpsprojekt blev søsat (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

- Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. Kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse. Det er derfor ikke meningen, at så mange personer tilbringer flere år i kontanthjælpssystemet.

Således lød det, da satspuljepartierne i fjor satte 262,5 millioner kroner af til et toårigt projekt med navnet "Flere skal med", der skulle sikre, at flere langtidsledige, som har været på kontanthjælp i mindst fem år, skulle opnå hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet.

Projektet blev påbegyndt i juni 2017, hvor kommunerne kunne ansøge om at få en del af pengene. Indtil nu er omkring 1,5 procent svarende til knap 400 personer ud af de 27.000 langtidsledige kommet i arbejde, viser en såkaldt monitoreringsrapport af projektet, som DR Nordjylland har fået indsigt i.

Ifølge Flemming Larsen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, er resultatet ikke overraskende. Han peger på, at det kræver en langt mere mangefacetteret og langsigtet indsats, hvis man skal have fat i målgruppen, som typisk er meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

- Det er nok naivt at tro, at man blot ved at give dem en virksomhedsrettet aktivering, kan få dem i job på den korte bane. Det er personer, som har en meget lang historik inden for kontanthjælpsområdet, og gennemsnitligt har de været på offentlig forsørgelse i over ni år, så der skal rigtig mange forskellige typer indsatser til, siger arbejdsmarkedsforskeren.

Hvad er din overordnede vurdering af projektet?

- Jeg synes, at det er for ufleksibelt. Det er godt, at man laver en indsats, og at den kræver en aktivitet hos målgruppen, hvis kommunen skal have adgang til midlerne. Men derudover bliver det nok et for snævert fokus, når man tror, at man kan få menneskerne i mål med virksomhedsrettet aktivering, siger Flemming Larsen, der ikke ønsker at give et bud på, hvor mange, som var kommet i arbejde, hvis projektet ikke havde kørt.

Kommune har ikke fået nogen i arbejde

Vesthimmerlands Kommune er med i projektet, men har endnu ikke fået nogen i målgruppen i arbejde som den eneste kommune i Nordjylland.

Men til trods for det, mener arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard ikke, at man kalde projektet en fiasko.

Det er nemlig alt for tidligt at konkludere noget om projektet, da målgruppen er meget langt væk fra arbejdsmarkedet, forklarer hun.

- Vores mål i Vesthimmerlands Kommune er at få mange som muligt af deltagerne i projektet i arbejde eller uddannelse. Det er rigtigt, at vi ikke har fået nogen i arbejde, men til gengæld har vi fået nogle i uddannelse. For os er målet selvforsørgelse, og i den terminologi er det også, når man kommer i uddannelse, siger hun.

Hun forklarer, at man i forvejen har en målrettet indsats i kommunen via jobcentrene, og at den indsats fortsætter, når projekt afsluttes i juni 2019.

- Projektet har givet os mulighed for sætte yderligere fokus på det og lave en endnu mere intensiv indsats, siger Lone Lollesgaard fra Vesthimmerlands Kommune.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen er enig i, at folk på langvarig kontanthjælp er meget svære at få i arbejde, og at et toårigt projekt ikke for alvor kommer til at batte i statistikkerne.

- Jeg vil vurdere, at man skal tænke i mere innovative baner, hvor man får indsatser tænkt sammen i stedet for at tro, at man kan løse det hele med en type indsats, siger han.

Minister: Vi har ikke et fastsat mål

Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som er hovedartitekten bag projektet.

Han mener ikke, at man kan sige, at projektet har fået en dårlig begyndelse.

- Det, vi har sat et mål op for, er, at vi skulle sikre, at kommunerne hurtigst muligt – gerne inden for et år – fik vendt bunken på de 27.000 mennesker, der desværre har været på kontanthjælp i fem år eller mere, siger beskæftigelsesministeren og fortsætter:

- Vi kan glæde os over, at kommunerne er i mål med at få afklaret, i hvilke grupper kontanthjælpsmodtagerne skal være. Den næste udfordring er at lave en målrettet indsats alt efter hvilken gruppe, man er i som kontanthjælpsmodtager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk