Forsker: Ungdomshuse er sunde

Det er ikke i sig selv usundt, at unge vil have huse, hvor de selv kan bestemme - uden at skulle passes ind i i de sædvanlige fritidstilbud fra kommunerne, mener en ungdomsforsker.

Disse mennesker har et stort kreativt potentiale, mener en ungdomsforsker.

Det er ikke i sig selv usundt, at unge vil have huse, hvor de selv kan bestemme - uden at skulle passes ind i i de sædvanlige fritidstilbud fra kommunerne.

Det var én af konklusionerne fra forsøget med såkaldte ungdomskommuner sidst i 1990'erne, der er blevet aktuel igen i forbindelse med striden om Ungdomshuset i København.

- De unge har brug for at bestemme, hvilke typer af aktiviteter, der skal ske, og på den måde opøve sine demokratiske kompetencer, siger ungdomsforskeren Kevin Mogensen fra Roskilde Universitetscenter, der var med i projektet.

Sund reaktion

Kevin Mogensen mener godt, at man kan se det som en sund reaktion, når unge mennesker besætter huse.

- Det er en måde at få rum til at udtrykke nogle sociale og kulturelle aktiviteter, som der ellers ikke er så meget plads til i samfundet. Mange unge kan nemt komme ind i en idrætsforening eller en af de ungdomspolitiske organisationer, men det er straks sværere at få lov til at udtrykke noget, som ikke er bundet op på offentlige tilskud og faste regler, siger ungdomsforskeren.

Kevin Mogensen ser et stort kreativt potentiale i de såkaldt utilpassede unge, og derfor må samfundet indrettes, så de kan få lov at udfolde sig.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532eb67ea11f9d13d0d4b378

FacebookTwitter