Forskere advarer om brak-katastrofe

Regeringens åbning for at landbruget kan oppløje brakarealer uden samtidig miljøbeskyttelse, betegnes som naturskandale af de førende eksperter.

De braklagte arealer giver husly til mange arter af dyr og planter. (Foto: Helge Røjle)

Tre af landets førende miljøforskere kalder det, den største naturskandale i henved 20 år, at regeringen de seneste år har tilladt landbruget at opdyrke 830 km2 brakarealer, uden samtidig at lave en effektiv miljøbeskyttelse. Det skriver Politiken.

Kaj Sand-Jensen og Carsten Rahbek fra Københavns Universitet bruger ord som katastrofe og siger, at der er tale om et kolossalt tab af biologisk mangfoldighed.

Peter Esbjerg fra Landbohøjskolen siger:

- Danmark er i forvejen et ret forarmet land rent naturmæssigt, og når man så pløjer så store naturarealer op, går det altså rigtig galt.

Tre negative effekter

Oppløjningen af brakmarker har især tre negative effekter på naturen: Dyr og planter på selve arealerne mister en stor del af deres levesteder - det gælder blandt andet en lang række sjældne sommerfugle, truede fugle som agerhøns, hedehøge og viber, og sårbar flora som tjærenelliker, blåklokker og vilde orkideer.

Hertil kommer, at brakarealerne fungerede som grønne korridorer mellem beskyttede naturområder som enge og moser. Korridorerne sikrede, at mindre grupper af eksempelvis harer og mus ikke blev isoleret og overladt til indavl.

Advarede om problemerne

Da regeringen tillod oppløjningen i september i fjor, advarede miljøfolk og forskere om problemerne.

Da forsikrede fødevareminister Eva Kjer Hansen, at det var helt afgørende for regeringen, at ophævelse af brakordningen ikke skader naturen og miljøet.

- Vi vil iværksætte de tiltag, der skal til, for at modvirke det. Hvis det her har miljømæssige konsekvenser, vil vi stramme kravene, sagde ministeren til Ritzau.

Facebook
Twitter