Forskere advarer om kobber til svin

Kobber brugt i svineproduktionen er med til at sprede resistens, som kan få konsekvenser for lægebehandling af mennesker, mener forskere.

Forskere frygter, at brug af kobber i svinebesætninger skaber resistens, som kan få betydning for lægebehandling af mennesker. (Foto: Thomas Schmidt Nørgaard DR Østjylland)

Tungmetallet kobber, der bruges i svineproduktionen som vækstfremmer, spreder antibiotikaresistens i jorden.

Det kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden, frygter forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Ophobes i jorden

Kobber gives som vækstfremmer til smågrise, fordi det påvirker bakterierne i tarmen og hindrer diarré. Det betyder, at grisene vokser hurtigere.

Kobber ophobes i dansk landbrugsjord, når det via svinegyllen spredes ud over markerne.

Samtidig er kobber et hyppigt brugt plantebeskyttelsesmiddel i både almindelig og økologisk planteavl i udlandet.

Resistens mod antibiotika

Ifølge en netop offentliggjort artikel i tidsskriftet Environmental Science & Technology udvikler jordens bakterier i kobberforurenet jord ikke bare resistens overfor kobber, men også over for antibiotika.

- Selv en mindre øgning af jordens kobberindhold kan medføre udvikling af kobber-resistente bakterier, siger lektor Kristian Koefoed Brandt fra Institut for Jordbrug og Økologi ved LIFE.

- Det nye er, at denne forøgede kobberresistens kobles til resistens over for vigtige antibiotika, som vi i dag bruger til at bekæmpe bakterieinfektioner hos mennesker.

Forskeren mener, at det er sandsynligt, at kobber medvirker til at gøre bakterier resistente over for nye antibiotika, som vi endnu ikke har taget i brug.

Har sammenlignet bakterier

Forskernes målinger viser, at sammenligner man bakterier fra normal jord med bakterier fra kobberforurenede jorde, så har de sidste højere resistens mod vækstfremmerne vancomycin og tetracyklin.

Især den første spiller en vigtig rolle for behandling af bakterieinfektioner i mennesker.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter