Forskere advarer: Verdens store ferskvandsfisk er ved at uddø

Siden 1970 er bestanden af flere arter i floder og søer skrumpet væsentligt ind.

Som fiskespecialist og videnskabelig medarbejder har Henrik Carl mødt flere af de truede fiskearter - her er det en europæisk malle. Nogle af de truede arter sættes ud i fiskesøer rundt om i verden. Alle fiskene er fanget forsigtigt og genudsat i floder og søer rundt omkring i verden.

Store ferskvandsfisk som stører, karpefisk, maller og flodpigrokker er efterhånden et sjældent syn i verdens floder, og det skyldes ikke kun, at de lever skjult og har yngleplads i lande langt fra Danmark.

Siden 1970 er 97 procent af de store ferskvandsfiskearter også gået markant tilbage, og forskere advarer i et stort studie om, at populationsnedgangen kun vil fortsætte, hvis der ikke bliver sat ind i tide.

Henrik Carl har mødt flere af de truede arter i sit virke som videnskabelig medarbejder og fiskespecialist ved Statens Naturhistoriske Museum. Med studiet har han nu fået bekræftet sine bange anelser.

- Jeg vidste godt, at det stod skidt til for mange arter. Men at det står så skidt til, var jeg ikke klar over, siger Henrik Carl.

Fortidens fiskearter

Mange af de helt store ferskvandsfisk er, ifølge Henrik Carl, allerede erklæret lokalt uddøde, og studiet peger på, at arter som mekong-mallen, den europæiske stør og også den siamesiske karpe kan risikere at blive ferskvandsfisk, som kun hører fortiden til.

- Herhjemme, og i den vestlige verden generelt, har vi allerede udryddet mange af vores store arter, og det er så længe siden, at fiskene var i vores natur, at ingen kan huske det, lyder det fra fiskespecialisten.

De største karpefisk og maller kan nå en vægt på op mod 300 kilo, mens store størarter som belugastøren kan veje 3 ton. Her ses Henrik Carl med en siamesisk karpe på omkring 30 kilo.

Overfiskeri, forurening og opstemning af vandløb, hvor fisk typisk vandrer, er bare nogle af forklaringerne, tilføjer han. 126 arter i de 72 lande, forskerne bag studiet har undersøgt, er truet.

Vandrefisk er udfordrede

De truede fisk er særligt vandrefisk, som lever et sted, men vandrer op gennem floder for at yngle et andet sted. I tidligere tider ynglede den europæiske malle også naturligt i Danmark, men artens sidste ynglebestand forsvandt omkring år 1800, fortæller Henrik Carl.

- Man har flere gange forsøgt at genudsætte den, men det er aldrig lykkedes at få en rigtig bestand, siger han og påpeger, at fagfolk og naturinteresserede i Danmark håber på at gennemføre en reintroduktion af den europæiske malle i Sorøsøerne, hvor den har været sidst.

- Vi har for det første en forpligtigelse til at passe på vores natur, og det giver god mening at rette op på det, vi har ødelagt. Tilmed er der fordele for økosystemet. Naturen fungerer simpelthen bedre, hvis der er nogle af de her toprovdyr tilstede, siger Henrik Carl.

Henrik Carl stødte på denne Arapaima på 60 kilo i Sydamerika.

Problemet kan løses

En af forskerne bag studiet, Zeb Hogan fra det amerikanske universitet University of Nevada, kalder resultaterne bekymrende.

- De er et wake-up call til os alle (...) Nu er spørgsmålet så, om vi kan beskytte de truede arter, inden det er for sent, siger han til The Guardian, mens forskerne i studiet understreger, at tab af biodiversitet ikke kun er en udfordring for naturen:

- Tab af biodiversitet fører til ændringer af hele økosystemet, hvilket kan give mangel på mad og rent vand, og det kan have stor betydning for menneskelig velvære, lyder det.

Mekong-malle (som den der ses på billedet) størarter og siamesiske karper bliver kønsmodne sent og er sårbare overfor nedgange tidligt i livet.

Tilgengæld er det ikke for sent at gøre noget, påpeges det. Når omfanget af problemet er kendt, er der ifølge Henrik Carl for eksempel bedre muligheder for at sikre passage for fisk, når der skal bygges kraftværker og lignende.

Og i det små kan den enkelte forbruger lade være med at købe truede ferskvandsfisk, når man er på rejse i udlandet.