Forskere med ny viden om danske ulve: 'Bestanden vokser hurtigt i øjeblikket'

Ulvebestanden i Danmark har potentiale til at vokse med 36 procent om året, konkluderer nyt notat.

En ulv i Midt- og Vestjylland kigger hen mod fotografen. (Foto: © Niels Gudiksen - Instagram: nielsg92)

30 ulve findes der i Danmark i dag.

Men det tal kan stige markant i fremtiden. Hvis de fortsætter med at yngle, som de gør lige nu, så går der ikke mere end fem til ti år, før der er omtrent de ulve, der er plads til i Danmark.

Det vurderer forskere fra Aarhus Universitet i et nyt notat til Miljøstyrelsen.

- Bestanden vokser hurtigt i øjeblikket, siger Peter Sunde, der er professor på Aarhus Universitet og en af forfatterne til notatet.

Ulven er et omdiskuteret emne både i befolkningen og politisk. Notatet indgår som en af del af arbejdet med at forvalte ulvene i Danmark.

I notatet bliver der for første gang givet det mest præcise bud på, hvor mange ulve, der naturligt er plads til i Danmark. Tallet skønnes til at være mellem 77 og 210 ulve i Danmark.

- 77 ulve er formentlig for lidt, mens 210 nok er for højt sat. Det mest realistiske tal ligger et sted midt i mellem, men vi har ikke data til at kunne komme det nærmere lige nu, siger Peter Sunde.

Ulve lever typisk i tyndt befolkede områder med meget skov og hede.

I Danmark er de mest egnede levesteder placeret i det vestlige og centrale Jylland, Østhimmerland, Djursland, Thy og Vendsyssel.

Kortet viser registreret ulvefund af Ulveatlas siden 2012 fordelt på firkanter af 10 km-kvadrater.

Der fødes flere ulve, end der dør

Det er kun 11 år siden, den første ulv blev fundet i Thy - indvandret fra Tyskland. Inden da havde rovdyret ikke været i Danmark siden 1813.

Den danske ulvebestand har også været afhængig af, at der vandrede nye ulve ind fra Tyskland. Men lige nu ser det ud til, at der bliver født flere, end der dør i Danmark.

Hvis ulvene får lov til at passe sig selv, har bestanden derfor potentiale til at vokse med 36 procent om året, viser det nye notat.

Der kan derfor være tale om relavtivt få år, før vi når det maksimale antal ulve herhjemme, som den danske natur kan rumme.

Der er et bestemt antal ulve, som den danske natur kan rumme, ifølge forskerne. Og det ligger altså et sted mellem 77 og 210, hvilket svarer til mellem 11 og 30 flokke.

- Vi bliver kun helt sikre ved at lade tiden gå, så vi kan se hvordan virkeligheden udvikler sig, fortæller professor Peter Sunde.

  • En ulveunge fra i år har bevæget sig væk fra flokken for at tage et smut over vejen i Midt- og Vestjylland. (Foto: © Niels Gudiksen - Instagram: nielsg92)
  • Den nysgerrige ulveunge tager et lille hvil på vej over vejen. (Foto: © Niels Gudiksen - Instagram: nielsg92)
  • Ulveungen får rystet lidt på hovedet, mens fotografen ligger på lur med kameraet. (Foto: © Niels Gudiksen - Instagram: nielsg92)
1 / 3

Ulvenes fremtid er endnu ikke skrevet i sten

Det er ikke muligt at komme med et helt præcist bud på, hvordan antallet af ulve vil udvikle sig, fordi der ikke findes en dansk model for, hvordan dynamikken i den danske ulvebestand er.

Derfor kigger forskerne lige nu på både Sverige og Tyskland, hvor ulvebestandene har udviklet sig med forskellig hastighed.

Men hvor mange ulve den danske natur helt konkret kan bære, og hvor hurtigt ulvebestanden kan vokse vil kun tiden vise.

I Danmark har der samtidig været en usædvanlig høj dødelighed blandt ulve i årene fra 2012 til 2019. Der er kun registreret en trafikdræbt ulv i Danmark. Det vurderes, at den høje dødelighed skyldes ulovlig jagt.

Det tyder på, at dødeligheden til gengæld er faldet siden 2020, hvilket har medvirket til den nuværende fremgang.

Prognosen for det stigende antal ulve i Danmark forudsætter også, at der ikke er mere end 35 procent af bestanden, der dør hvert år.

I dag er ulven fredet. Det vil derfor kræve ny lovgivning fra EU og Danmark, hvis en regulering af ulven skal tillades.

- Man skal også sikre sig, at en regulering er ansvarlig, så bestanden ikke bringes i fare. Man kan næppe få lov til at regulere bestanden længere ned end det antal, der skal til, for den er levedygtig, siger professor Peter Sunde.

Ud fra et forsigtighedsprincip, vurderer forskerne lige nu, at en selvstændig ulvebestand i Danmark skal være på mindst 100 ulve, hvis den skal kunne være levedygtig.

I dag vandrer der stadig ulve fra blandt andet Tyskland til Danmark, og selvom ulvebestanden ikke længere er afhængige af det for at overleve, så skal det helst fortsætte sådan i fremtiden, hvis de danske ulve skal være genetisk levedygtige.

Notatet er udarbejdet af Århus Universitet efter Miljøstyrelsen tidligere i år bad om en vurdering af ulvene i Danmark, fordi ulvebestanden er hastigt voksende. Miljøstyrelsen ønskede derfor et billede af den nuværende situation og fremtidsudsigterne for de danske ulve.