Forskere pålagt dobbelt tavshed om landbrugspakke

Forskerne bag tallene i regeringens kontroversielle landbrugspakke blev ikke bare pålagt at holde dem hemmeligt, de måtte heller ikke fortælle, at de var blevet pålagt ikke at sige noget.

Forskerne, der leverede tallene til Miljø- og Fødevareministeret, måtte end ikke fortælle, at de var pålagt tavshedspligt. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Som det de sidste dage er kommet frem, forbød regeringen forskere på Aarhus Universitet at lade offentligheden se de tal og beregninger, de leverede til Miljø- og Fødevareministeriet, i forbindelse med lanceringen af regeringens kontroversielle landbrugspakke.

Men regeringen forbød universitetsforskerne mere end det. De måtte slet ikke udtale sig om sagen. Det hele skulle være hemmeligt. Så hemmeligt, at hvis en folketingspolitiker eller journalist ringende, måtte de end ikke fortælle, at de var blevet pålagt ikke at sige noget.

Det bekræfter juraprofessor Sten Schaumburg-Müller nu, efter P1 Orientering har forelagt ham den kontrakt, som Miljø- og Fødevareministeriet bad Aarhus Universitet at skrive under på.

- Der er en hemmeligholdelsesklausul med. Forskerne må ikke sige noget offentligt om, at de har en udvidet tavshedspligt. Som kontrakten er formuleret, må de ikke sige noget om projektet, og de må heller ikke sige noget om kontraktens indhold.

- Det vil sige, at de heller ikke må sige noget om den her hemmeligholdelse. Der er hemmelighed om hemmeligheden, forklarer han til Orientering på P1.

Alt skulle således som udgangspunkt være hemmeligt, da regeringen bad universitetsforskerne om at skrive den senere så omtalte baselinerapport.

Alle oplysninger hemmelige

I kontrakten står der helt generelt, at universitetsprofessorerne "skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn" til "alle oplysninger (mundtlige såvel som skriftlige uanset form)", som ministeriet og forskerne udveksler med hinanden.

Det betyder, at forskerne som udgangspunkt slet ikke må udtale sig om sagen, før regeringen selv lægger forskernes oplysninger frem. Dvs. først efter regeringen havde fået et flertal i Folketinget til at indgå en bindende politisk aftale om at føre landbrugspakken ud i livet.

- Alle oplysninger, der opstår i forbindelse med projektet, er undergivet tavshedspligt. Forskerne må ikke udadtil sige noget om det, tale om det, eller fortælle om det, forklarer Sten Schaumburg-Müller til Orientering.

I praksis var det også sådan forskerne oplevede det. Det forklarer professor ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen. Han er en af de forskere, der var med til at levere tal og analyser til regeringen i forbindelse med forhandlingerne om landbrugspakken.

- Altså man kan kalde det en mundkurv på den måde, at vi jo ikke havde lov til at udtale os om det, fortæller Jørgen E. Olesen.

Ulovligt pålæg om tavshed

Hos Dansk Magisterforening, som repræsenterer knap 5000 forskere, er man chokeret over de nye detaljer om forskningskontrakten. Det fortæller deres bestyrelsesmedlem Olav Bertelsen, som derudover er fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitet.

- Jeg har levet i den naive forestilling, at denne her slags kontrakter ikke kunne findes. Det er i virkeligheden et politisk problem, for det handler ikke bare om de enkelte forskeres velvære. I sidste ende er det her forskellen på et oplyst demokrati og så en anden samfundsform, jeg ikke ved, hvad jeg skal kalde, udtaler Olav Bertelsen til Orientering.

Olav Bertelsen mener, at universitets ledelse er nødt til at gå ind i sagen og sørge for at opretholde principperne for god forskning, men universiteterne har kun begrænset handlemuligheder, og derfor skal det også anerkendes som et politisk problem.

Ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller er det tilmed i strid med forvaltningslovens § 27 stk. 5, når regeringen har pålagt universitetsforskerne en så omfattende og ubetinget tavshedspligt.

- Min vurdering er, at det ikke er lovligt. Forvaltningen kan ikke pålægge en yderligere tavshedspligt end det, Folketinget har vedtaget. De kan ikke lave sådan nogen kontrakter, som er gyldige, siger han til Orientering på P1.

Facebook
Twitter