Forskere sår tvivl: ADHD-medicin til børn og unge virker ikke nødvendigvis

De studier, der tidligere har vist, at ADHD-medicin gør en forskel, er af ringe kvalitet.

Ny undersøgelse sår tvivl om, hvorvidt ADHD-medicin til børn og unge har en effekt. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Hver dag tager godt 16.000 danske børn og unge under 20 år medicin for at dæmpe deres ADHD-symptomer.

Men nu sår en ny undersøgelse fra forskningsnetværket Cochrane tvivl om, hvorvidt medicinen overhovedet har nogen effekt - som internationale studier ellers har påvist.

Det fortæller læge Camilla Groth Jakobsen fra Herlev Hospital, der er en del af det internationale forskerhold.

- Ud fra de studier vi har undersøgt, kan man ikke sige, om der er en positiv effekt af medicinen eller om bivirkningerne overskygger den positive effekt, siger hun.

Forskerne har i alt undersøgt 185 tilfældigt udvalgte studier af medicinens påvirkning af børn i alderen 3 til 18 år - 12.245 børn og unge i alt.

- Af de 185 studier fandt vi kun seks studier med høj kvalitet. Det studie inkluderer 183 deltagere ud af de 12.245 deltagere, der var i det samlede studie, siger Camilla Groth Jakobsen, og fortæller, at medicinalindustrien i flere tilfælde har finansieret studierne:

- I 72 ud af de 185 studier var studierne finansieret af medicinalindustrien, siger hun.

Hun påpeger, at der fremover er behov for bedre studier af længere varighed, som kan påvise, om der en effekt af ADHD-medicinen og størrelsen heraf.