Forskere: Støj for vindmøller er sat for lavt

Flere forskere mener, at Miljøstyrelsens beregninger for vindmøllestøj er sat for lavt

Nogle internatinalt anerkendte forskere mener, at Miljøstyrlsen ikke har beregnet boligers isolering rigtigt. (© DR)

Flere forskere mener, at de nye støjregler for vindmøller, som miljøminister Ida Auken netop har sendt i høring, er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag.

- Beregningerne, som er grundlag for reglerne, giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj og tillader dermed, at møller står tættere på beboelse, end hvad der er videnskabeligt forsvarligt, siger de internationalt anerkendte støjforskere til Politiken.

- Man kunne fristes til at tro, at Miljøstyrelsen manipulerer med støjberegningerne, så udbygningen af vindmøllenettet kan fortsætte næsten uhindret, siger Henrik Møller, professor i akustik på Aalborg Universitet til Politiken.

Data bør kasseres

Det er uhyre svært at finde kvalificerede støjeksperter i Danmark, der både vil udtale sig og ikke er på Miljøstyrelsens konsulentliste.

Men i Sverige vil professor i arbejds- og miljømedicin Kerstin Persson Waye fra Göteborg Universitet godt bakke Aalborg-forskeren op.

- Den danske miljøstyrelses målinger af lydisolation er fundamentalt forkerte, og dataene bør kasseres, skriver Persson Waye sammen med Aalborg-forskerne i det videnskabelige tidsskrift Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control.

Et grundigt stykke arbejde

De kritiske forskere er enige med Miljøstyrelsen i, at den generelle støjgrænse bør være på 20 decibel (dB). Men de mener, at Miljøstyrelsen ikke har lavet korrekte målinger af lydisoleringen i typiske danske huse.

Miljøminister Ida Auken lover, at man vil forholde sig til alle høringssvar. Hun kan se, at de er en faglig uenighed, men siger, at Miljøstyrelsen har lavet et grundigt stykke arbejde og at også eksterne eksperter er hørt.

- Og nu har vi jo rent faktisk lavet en støjgrænse, der er skrappere, end hvad der gælder for industrien, hvor der om dagen er en 25 dB-grænse, siger ministeren til avisen.