Forskere: Vejstøj giver blodpropper

Dansk forskerteam konkluderer, at der kan være alvorlige konsekvenser forbundet ved at bo tæt op ad en større vej.

Vejstøj øger risikoen for hjertekarsygdomme og diabetes, men det kræver dog en udsættelse over en længere periode, før det får konsekvenser for helbredet. (Foto: © Mikkel Østergaard, Scanpix)

Flere hundrede danskere dør hvert år for tidligt, fordi de udsættes for vejstøj. Sådan lyder konklusionen fra et dansk forskerteam, der har lavet en undersøgelse med flere end 57.000 deltagere omkring danskere, støj og helbred.

- Vi har regnet os frem til, at trafikstøj øger risikoen for blodprop i både hjertet og hjernen og for at få diabetes, siger Mette Sørensen, seniorforsker hos Kræftens bekæmpelse, og fortsætter:

- Jeg har arbejdet med andre former for miljøeksponering, og det er første gang, jeg har set så klart et billede af, at jo højere en udsættelse for vejstøj, jo højere en risiko.

Hun fortæller, at forskerholdet registrerede 600 ekstra tilfælde af blodpropper i hjernen om året, 330 i hjertet og 1400 ekstra tilfælde af diabetes, alle tilfælde på grund af vejstøj, som ifølge Miljøstyrelsen er den største kilde til støj i Danmark.

Særligt skadeligt at være udsat om natten

Den forøgede risiko opstår formentlig, fordi støjen forstyrrer danskernes nattesøvn, forklarer Mette Sørensen.

- Man har fundet ud af, at hvis man ikke sover normalt, så er der en forøget risiko for hjertekarsygdomme og diabetes. Og man ved, at hvis man bliver udsat for støj, får man et forøget koncentration af et stresshormon i blodet, siger hun.

Kroppen opfatter nemlig umiddelbart uønsket og uventet støj som faresignaler, og det får kroppen til at gå i forsvarsposition. Det kræver dog en udsættelse for støj over en længere periode, før det får konsekvenser for helbredet, og ikke bare en enkelt kort udsættelse.

Sov i det mindst støjbelastede rum

Miljøstyrelsen har fastlagt en støjgrænse på 58 decibel for boligområder og har samtidig vurderet, at omkring hver fjerde bolig ligger over den vejledende grænseværdi. Over en million danskere er altså dagligt generet af støj.

Mette Sørensen har et par råd til, hvad man kan gøre, hvis man bor ud til en vej eller et metrobyggeri og ikke har lyst til at flytte, men stadig gerne vil bevare sig gode helbred:

- Hvis man har muligheden for det, kan man prøve at se, om man kan få soveværelset væk fra vejen, fordi vi jo tror, det er særligt skadeligt at være udsat om natten, hvor det forstyrrer vores søvn. Så kan man jo prøve med ørepropper eller med vinduer, der minimerer støjen, siger hun.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se om større veje, jernbaner eller fabrikker giver støj tæt ved dit hjem.