Forskningscenter mod uønskede arter

Et nyt forskningscenter skal skabe mere viden om uønskede dyre- og plantearter og bremse den stigende indvandring af såkaldte invasive arter i Danmark.

Den ibiriske skovsnegl er blandt de invasive arter, som mange gerne så udryddet på vore breddegrader. (© DR)

For at styrke indsatsen mod uønskede dyre- og plantearter, der har invaderet den danske natur, har forskere fra Københavns Universitet taget initiativ til at oprette et nyt landsdækkende tværvidenskabeligt center.

Det nye Center for Invasive Arter skal samle kræfterne mod de invasive arter, som ved menneskets hjælp er kommet ud i den danske natur, og som i det nye område udgør en trussel mod de hjemmehørende arter.

Koordinere indsatsen

Det nye center skal skabe rammen om fælles inspiration og samarbejde og derigennem koordinere indsatsen over for invasive arter.

Centeret fungerer som et åbent forsknings- og forvaltningsnetværk med mange forskellige forskere, som hver især er eksperter inden for hver deres område.

Når det gælder invasive arter, er der et stort behov for koordinering mellem forskning og forvaltning, så myndighederne er også indbudt til at deltage i centret.

En central opgave er indsamling af viden og overblik på området gennem etablering af en stor database, der løbende opdateres med nyeste viden omkring invasive arter i Danmark. Forskerne er ikke mindst optaget af, hvad klimaændringerne kommer til at betyde for spredningen af de invasive arter.