Forsøg med fire dages arbejdsuge er en succes i Esbjerg Kommune

Kommunen vil nu arbejde videre med, om flere medarbejdere kan få en kortere arbejdsuge.

På Jobcenteret her i Esbjerg har ni ud af 10 medarbejdere takket ja til en arbejdsuge på fire dage.

Kalenderen siger onsdag, og for de fleste med et fuldtidsjob betyder det endnu to dage mere på arbejde, inden benene kan smides op og weekenden skal nydes.

Men for de cirka 520 medarbejdere på Jobcentret i Esbjerg har ugen i mere end to år været en smule kortere.

Siden 1. november 2020 har de nemlig frit kunnet skifte til en 4-dages arbejdsuge, og det har cirka ni ud af 10 ansatte valgt.

Lea Christensen er én af de medarbejdere, der har valgt fire dages arbejde og tre dages weekend.

Nu arbejder hun kun fra mandag til torsdag – og for hende har den nye arbejdsuge haft stor betydning for både arbejdsglæden og familielivet.

- Det har været helt fantastisk – og det ér helt fantastisk. Det har betydet, at min familie har fået en meget gladere mor og ægtefælle, fordi jeg også har tid til mig selv. Det har givet mig meget mere ro og balance - både fysisk og psykisk.

Og meget tyder på, at det ikke kun er Lea Christensen, der har stor glæde af en arbejdsuge, hvor arbejdstiden bliver fordelt på færre dage.

Lea Kristensen har både takket ja til en fire dages arbejdsuge og en arbejdsuge på 35 timer. (© DR Syd)

Ifølge en ny midtvejsevaluering, som forsknings- og analysecentret VIVE står bag, er medarbejdernes arbejdsglæde i top på Jobcenter Esbjerg.

- Helt overordnet viser evalueringen, at medarbejderne er glade for at arbejde der. De er glade og motiverede – og det gælder både dem, der har valgt en 4-dages arbejdsuge, og dem der har beholdt en på fem dage, siger Christian Mikkelsen, der er analytiker hos VIVE.

Fuld arbejdsuge på fire dage

Medarbejderne på Jobcenter Esbjerg arbejder som udgangspunkt stadig 37 timer om ugen, uanset om deres arbejdsuge er fire eller fem dage lang.

Men medarbejderne har også fået mulighed for at gå ned i tid og arbejde hjemmefra. Begge dele har Lea Christensen takket ja til og arbejder nu 35 timer om ugen.

Det betyder dog stadig, at hun skal klemme flere timers arbejde ind på færre dage.

Men med to voksne børn og ét enkelt hjemmeboende barn, som holder et sabbatår, kan hun begynde arbejdsdagen en smule tidligere end normalt.

- Det kræver struktur, og det besidder jeg heldigvis meget af. Jeg fordeler mine arbejdstimer ud på fire dage. Så jeg arbejder fra klokken 07.15 til cirka klokken 16 hver dag – og det går så fint.

Tenna Koppel er jobkonsulent I Esbjerg Kommune. Hendes arbejdsuge er også blevet kortere - og giver plads til "Tenna-tid":

I 2022 arbejder 58 procent af jobcenterets medarbejderne på fuld tid fordelt over 4 dage.

For medarbejderne der arbejder fuld tid, er arbejdstiden fordelt på 35 normale arbejdstimer og to timers kompetenceudvikling.

Birgitte Stenderup er personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune, og hun glæder sig over de foreløbige resultater af forsøget.

- Da vi satte projektet i gang, var vi jo rigtig spændte på, om vi her fik nogle erfaringer som vi kunne drage nytte af og måske også implementere i andre afdelinger og enheder i Esbjerg Kommune. Og dét er der i høj grad noget, der indtil videre tyder på.

Derfor vil Esbjerg Kommune nu målrettet arbejde videre med at skabe mere fleksibilitet hos medarbejderne. For i fremtidens arbejdsmarked er det også dét, som kan sikre gode arbejdskræfter i kommunen, mener Birgitte Stenderup.

- Det er jo et vigtigt element – i hvert fald i forhold til at rekruttere og ikke mindst fastholde vores medarbejdere. Vi er jo uden tvivl i hård konkurrence om medarbejdere lige nu.

Efter 14 år som ansat på Jobcenter Esbjerg har den kortere arbejdsuge givet nyt liv til arbejdslivet for Lea Christensen.

- For nogle år siden kunne jeg muligvis have tænkt, at jeg gerne ville ud af prøve noget andet. Men så kom det her projekt. Det har gjort, at jeg ikke kan forlange mere i mit arbejdsliv. Jeg er glad og yderst tilfreds, siger hun.

- Jeg håber af hele mit hjerte, at vi kan fortsætte.

Nogle medarbejdere savner en kollega

Den nye evaluering fra VIVE viser, at 97 procent af alle medarbejderne på Jobcenter Esbjerg overordnet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde.

En af de få mindre positive resultater, som undersøgelsen peger på, er, at de ansatte, der arbejder fem dage om ugen, i lidt mindre grad føler, at de får udviklet deres kompetencer - og at de ind imellem mangler en kollega eller samarbejdspartner.

Og det ér vigtigt, at ledelsen husker på de medarbejdere, der har holdt fast i en traditionel arbejdsuge, fortæller Christian Mikkelsen fra VIVE.

- Man skal ikke glemme den medarbejdergruppe og stadig huske, at de også er en vigtig del af jobcentret og stadig sørge for, at de har gode arbejdsvilkår.

Men Esbjerg Kommune kan godt være glade for resultatet indtil videre, mener analytikeren fra VIVE.

- Når det er sagt, så gælder det også, at dem på 5-dages arbejdsugen, selvom de i lidt lavere grad er tilfredse med de her ting, så er de stadig overordnet set tilfredse. Det er slet ikke alarmerende tal, når man ser på tilfredsheden hos den her gruppe medarbejdere.

Forsøget i Esbjerg Kommune kører over tre år, og den endelige evaluering kommer i 2024, når forsøget er afsluttet.