Kan en vejafgift få flere til at droppe bilen? Det skal nyt forsøg nu undersøge

2.200 bilister fra hele landet deltager i forsøget.

I forsøget er der særligt fokus på de to største byer Aarhus og København, hvor trængslen er størst. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Der er trængsel på vejene i landets største byer, og derfor skal bilisternes kørevaner nu sættes under lup.

Det sker i et nyt forsøg, der bliver gennemført af DTU og Sund og Bælt, hvor 2.200 danskere fra hele landet skal afprøve et såkaldt 'roadpricing'-projekt.

Roadpricing er en måde at betale vejafgifter på, hvor man kan differentiere i prisen alt efter, hvor meget, hvor, og hvornår man kører.

Det fortæller Ninette Pilegaard, der er en af to DTU-forskere bag projektet.

Forsøget har nemlig til formål at undersøge, hvordan man ved hjælp af vejafgifter kan påvirke bilisters kørselsmønster og dermed mindske den trængsel og de skades- og sundhedsomkostninger, der er knyttet til kørsel.

Indtil videre er der kun tale om fiktive afgifter, når den første test af forsøget begynder mandag.

Ninette Pilegaard tror, at netop en differentiering i prisen kan mindske antallet af biler på vejene.

- Fordi man har mulighed for at gøre det dyrere at køre på de tidspunkter, hvor der er mest trængsel, så vil det også betyde, at nogen bilister måske flytter tidspunktet for turen, at de tager et andet transportmiddel, eller at de kører et helt andet sted hen, siger hun.

Forsøget har særligt fokus på trængslen i de to største byer Aarhus og København.

Derudover er der et forsøgsområde for hele Danmark, hvor der i Aarhus, København, Odense og Aalborg vil være forhøjede takster for at køre.

Ikke en snuptagsløsning

Gennem projektet skal de 2.200 forsøgspersoner afprøve henholdsvis et kilometer- og minutbaseret afgiftssystem.

Det sker via en app, hvor alle forsøgspersoner skal registrere deres kørsel. I appen har hver forsøgsperson en fiktiv konto, og gennem den betaler de så en fiktiv vejafgift ud fra de minutter eller kilometer, de har kørt i en afgiftszone.

Hvis der er flere penge på kontoen, når forsøget slutter, så får deltagerne dem udbetalt.

Ifølge Ninette Pilegaard fra Danmarks Tekniske Universitet har der været en tendens til, at trafikken stiger - og det er der også grund til at forvente, at den gør fremover, hvis ikke man ændrer på noget. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Men selvom roadpricing er et vigtigt redskab til at få gjort noget ved den udvikling, der stadig går den forkerte vej i forhold til klimakrisen og trængslen på vejene, så er det ikke nok.

Det siger Malene Freudendal-Pedersen, der er professor i Byplanlægning ved Aalborg Universitet og som har forsket i danskeres valg af transportmidler og deres transportvaner.

- Det kommer ikke til at være en mirakelløsning.

Hun mener nemlig, at der er et behov for en samlet løsning, og derfor er vi nødt til at skrue på flere knapper.

- Roadpricing gør det ikke alene, vi skal have fat i en lang række tiltag, og det skal vi, fordi vi har brugt rigtig mange år på at vænne os til a bruge bilen til alt, siger Malene Freudendal-Pedersen.

Det handler især om måden, hvorpå vi har planlagt vores byer på.

I den forbindelse påpeger Malene Freudendal-Pedersen, at cirka 30 procent af kørslen i Danmark er pendling - resten er fritidsture og indkøb.

- Det er bilen, der første prioritet. Men det her med at begynde at planlægge, så det måske er den grønne transport, der har første prioritet, og at bilen så kommer længere nede i hierarkiet, det betyder rigtig meget, siger hun.

Se, hvordan appen virker nedenfor.

Minister ønsker ikke at gøre det dyrere at køre bil

Over for DR understreger transportminister Thomas Danielsen (V), at regeringen ingen aktuelle planer har om at indføre roadpricing.

- Vi har ikke et ønske om at gøre det dyrere for danskerne at køre bil.

Han understreger dog, at han godt kan forestille sig, at der engang i fremtiden kommer en form for roadpricing i Danmark.

Det var den daværende S-regering, der sammen med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre blev enige om at igangsætte et udviklingsforsøg med roadpricing. Der blev med aftalen afsat 20 millioner kroner til projektet.

Mandag går den allerførste test af projektet i gang. Den skal køre i syv uger, inden den første ud af fire forsøgsgrupper begynder senere i efteråret 2023.

DTU og Sund og Bælt forventer at kunne se resultater af forsøget i 2025.