Forstå konflikten: Derfor får strid S-togene til at holde stille

DSB vil skære kraftigt i antallet af tillidsfolk og selv lægge vagtplaner.

Strid om tillidsfolk og vagtplaner har i dag bremset S-togene i hovedstadsområdet. (Foto: Finn vest Christensen © (c) DR)

Der kan være udsigt til en vinter, hvor DSB's passagerer skal finde tålmodigheden frem. DSB er nemlig raget uklar med de mange lokomotivførere og togførere, der er organiseret i Dansk Jernbaneforbund.

Konflikten mellem parterne har i dag betydet, at S-togene i hovedstadsområdet blev indstillet to gange i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, da lokomotivførerne deltog i faglige møder. I aften er der igen indkaldt til fagligt møde.

Årsagen er, at DSB har meldt sig ind i Dansk Industri, og dermed er der tale om en anden overenskomst, end den hidtidige, der var med Staten.

Det betyder også, at de lokalaftaler, der var knyttet til den tidligere overenskomst, er opsagt og bortfalder.

DSB's administerende direktør, Flemming Jensen, håber, at man når frem til en forhandlingsløsning inden længe:

- Jeg kan ikke give garantier for, hvordan vi lykkes at lande det her. Jeg er overbevist om, at der findes et løsningsrum, som begge parter kan se sig selv i, så det vil jeg selvfølgelig forsøge at finde en løsning på i god tid inden juletrafikken, siger han.

Fra 99 til 29 tillidsfolk

En af de helt store knaster i striden er, at DSB ønsker at reducere antallet af tillidsfolk kraftigt - fra 99 til 29, men da man ikke har kunnet blive enig med Dansk Jernbaneforbund, har man opsagt alle tillidsrepræsentanternes tillidshverv.

I første omgang ville Dansk Jernbaneforbund ikke acceptere, at DSB overgik til DI-overenskomsten, men det gav arbejdsretten DSB medhold i. Og nu forsøger DSB altså at komme af med en stor del af tillidsfolkene.

Direktør Flemming Jensen mener, at man var ganske tæt på hinanden, inden forhandlingerne brød sammen.

- Så skal der forhandles nye lokalaftaler, og det er de forhandlinger, som vi har haft over en længere periode, som primært går på to områder, som handlede om en arbejdstidsaftale og en tillidsrepræsentantaftale. Der nåede vi desværre ikke i mål i sidste uge, selvom vi havde rigtigt gode drøftelser, og – synes jeg – var ganske tæt på hinanden.

- Vi har haft et ønske om at have et niveau af tillidsrepræsentanter, der matcher det, som man normalt har i Danmark, så vi har ganske rigtigt ønsket lidt færre, end der er i dag.

Forbund: Hold ikke faglige møder

Dansk Jernbaneforbund har dog oplevet forhandlingerne noget anderledes.

- Vi har i forløbet præsenteret forskellige alternative modeller for DSB. Modeller, der også indeholder store reduktioner af antallet af tillidsrepræsentanter, men DSB har ikke villet rykke sig: Antallet af tillidsrepræsentanter skal reduceres med 70.

- Samtidig har DSB gentagne gange luftet muligheden for at tvinge en endnu ringere ordning igennem, lød det i en orientering til medlemmerne fra forbundet i fredags.

På forbundets hjemmeside opfordrer man medlemmerne til at standse den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.

- Dansk Jernbaneforbund er af Dansk Arbejdsgiverforening blevet gjort bekendt med, at der verserer to opslag vedrørende faglige møder senere i dag. Dansk Jernbaneforbund opfordrer på det kraftigste til, at disse møder ikke afholdes, lyder det.

Ville ikke acceptere DI-aftale

Striden mellem parterne gælder ikke kun de lokomotivførere på det storkøbenhavnske S-togsnet, som i dag valgte gå til fagligt møde. Det kan derfor også komme til at gå ud over regional- og fjerntogene.

Der er omkring 1.500 lokoførere og omkring 1.000 togførere, som kører fjern-, regional- og S-tog, ansat hos DSB, og som er organiseret hos Dansk Jernbaneforbund.

- Det handler jo nok også om, at man som tillidsrepræsentant har en særlig beskyttelse og ikke bare kan fyres. Som arbejdsgiver vil DSB nok gerne have mulighed for noget mere fleksibilitet, siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Vil selv styre vagtplanerne

En anden af de store knaster handler om vagtplanlægning. Mange af tillidsrepræsentanterne har hidtil haft ansvaret for at sørge for at få puslespillet med vagtplaner og ferier til at gå op.

Men den rolle vil DSB selv overtage.

Det betyder dermed, at der er en stor gruppe af tillidsrepræsentanter, som nu skal efteruddannes, så de kan komme ud og køre tog.

Her til eftermiddag er parterne fra Dansk Jernbaneforbund og DSB indkaldt til fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening i et forsøg på at nå til enighed.

Facebook
Twitter