Forstå sagen: Derfor synes Kammeradvokaten, at direktøren for Statens Serum Institut skal fyres

"Sjældent hård" og "usædvanlig", lyder det fra eksperter om kritikken mod det statslige institut og dets hjemsendte leder

Kammeradvokaten anbefaler, at der indledes en tjenestemandssag med henblik på afskedigelse af administrerende direktør i Statens Serum Institut Mads Melbye.

I de seneste måneder har Statens Serum Institut (SSI) været med til at styre Danmark gennem corona-krisen med sin ekspertise inden for virus og epidemier.

Men i dag kom instituttet i fokus af en helt anden årsag.

Statens advokat, Kammeradvokaten, rettede hård kritik mod instituttet og anbefalede, at sundhedsministeriet tager skridt til at fyre den administrerende direktør, Mads Melbye.

Kammeradvokaten har undersøgt Statens Serum Institut gennem et halvt år.

Konklusionen på undersøgelsen er blandt andet, at direktøren og en ledende forsker har blandet deres private økonomiske interesser sammen med instituttets og været inhabile i konkrete sager.

Og at Statens Serum Institut ikke har fulgt reglerne for, hvordan man passer på personfølsomme oplysninger, når man forsker.

Mads Melbye blev fritaget for tjeneste i december 2019, da undersøgelsen blev sat i gang.

Og han skal stadig blive derhjemme, mens Sundheds- og Ældreministeriet nu overvejer det næste skridt, lød det i dag fra ministeriet.

DR har bedt tre eksperter give deres vurdering af Kammeradvokatens konklusioner. Og de betegner alle tre kritikken som hård.

- Det er meget usædvanligt, at der bliver afdækket så grove inhabilitetssager for højt placerede embedsmænd i Danmark, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

Den vurdering deler lektor i digital forvaltningsret, Hanne Marie Motzfeldt:

- Jeg er fuldstændig paf. Jeg har sjældent set så kontant en rapport fra Kammeradvokaten. Jeg håber ikke, at den slags foregår i ret mange andre statslige institutioner, for så er det ikke godt, siger hun.

Ayo Næsborg-Andersen er lektor i persondataret på Syddansk Universitet.

Hun mener at undersøgelsen må "få det til at løbe koldt ned ad ryggen på alle, der forsker inden for sundhedsvidenskab" på grund af de problemer, den afdækker, med at følge reglerne for at beskytte data i forskningsprojekter.

Den hjemsendte administrerende direktør i Statens Serum Institut, Mads Melbye, har via sin advokat meddelt, at han "med sindsro ser frem til en tjenestlig undersøgelse".

Han har ikke yderligere kommentarer.

Herunder kan du få overblik over tre af de vigtigste kritikpunkter i Kammeradvokatens to rapporter på i alt 652 sider.

Punkt 1: Melbye havde private interesser

Mads Melbye har været administerende direktør for Statens Serum Institut siden 2016.

En af de sager, Kammeradvokaten har set på, er et samarbejde den administrende direktør Mads Melbye har haft med amerikanske forskere ved Stanford Universitet, hvor Melbye også har været gæsteprofessor.

Forskningen mundede ud i flere opfindelser, der gennem en blodprøve-test kan vise, hvor langt en graviditet er henne, og om der er risiko for for tidlig fødsel. Sammen med de amerikanske forskere og Stanford University søgte han patent, og siden startede han sammen med forskerkollegerne et firma for at kommercialisere testen.

Men Mads Melbye fortalte ikke Statens Serum Institut om opfindelserne og firmaet i rette tid og handlede dermed i strid med både lovgivningen og instituttets egen vejledning om patenter, skriver Kammeradvokaten i rapporten.

Direktøren underrettede også alt for sent Sundheds- og Ældreministeriet om den private økonomiske interesse, han havde på spil, og dermed brød han loven om inhabilitet, lyder konklusionen.

Kammeradvokaten skriver, at det "skærper bedømmelsen af denne overtrædelse", at Mads Melbye ifølge materialet "har været meget bevidst om det økonomiske potentiale ved kommercialiseringen af patenterne."

Også i et andet sagsforløb vurderer Kammeradvokaten, at Mads Melbye sammen med en ledende forsker på instituttet overtrådte reglerne om habilitet, og at de gjorde det bevidst.

Det var i en sag, hvor Statens Serum Institut forhandlede med Indiens Serum Institut om, at det indiske institut skulle producere og markedsføre en hud-test for tuberkulose, som SSI har udviklet.

Ifølge Kammeradvokaten overtrådte Melbye og forskeren habilitetsreglerne i forhandlingerne, selvom de gentagne gange fik tjenstlige instruktioner fra Sundhedsministeriet om at overholde reglerne.

- Mads Melbye tilsidesatte herved åbenbart og groft sine forpligtelser som den øverste ansvarlige leder af SSI, lyder ordene i Kammeradvokatens rapport.

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret, kalder det en meget alvorlig sag om inhabilitet.

- Når Kammeradvokaten anbefaler, at der bliver indledt en tjenestemandssag, så er det alvorligt. Og det er et væsentligt element i den sag, at der er handlet i strid med instrukser, som man har fået, siger han.

Punkt 2: Blodprøver afsendt uden rette aftaler

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix (Foto: © Claus bech, fotograf@clausbech.dk)

Kammeradvokatens undersøgelse blev blandt andet sat i gang, fordi der var mistanke om, at der var problemer med Statens Serum Instituts behandling af følsomme personoplysninger i flere store internationale forskningssamarbejder.

For eksempel har instituttet flere gange sendt blodprøver og andet biologisk materiale fra danske forsøgsdeltagere til USA.

Mistanken blev bekræftet, viser Kammeradvokatens konklusioner: På en række punkter har Statens Serum Institut ikke fulgt de regler, der findes om databeskyttelse. Og de systemer, der skulle sikre at reglerne blev fulgt, "har lidt under betydelige mangler".

Det handler blandt andet om, at SSI ikke har haft de rigtige aftaler og tilladelser på plads, når de har bedt forskere i USA om at analysere for eksempel blod- og vævsprøver, og at der har manglet såkaldte databehandleraftaler.

- Der er en masse formalia, der ikke er overholdt. Men formalia er til, fordi man skal overveje, inden man sender vævsprøver afsted til USA, om der bliver passet ordentligt på dem, og om man overhovedet må sende dem afsted, siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor i persondataret ved Syddansk Universitet.

Statens Serum Institut er en af de største forskningsinstitutioner herhjemme på sundhedsområdet. Instituttet står også for driften af Danmarks Nationale Biobank, der rummer over ti millioner blodprøver og andre biologiske prøver til brug for forskning.

Ayo Næsborg-Andersen ærgrer sig over, at Kammeradvokatens rapport konkluderer, at Statens Serum Institut har problemer med at følge de regler, der skal sikre, at danskernes personlige data bliver beskyttet.

- Jeg synes, det er et eklatant tillidsbrud, for som forskere får de betroet nogle af de mest følsomme oplysninger, der er om danskerne. Det gør de, fordi vi har tillid til dem, og fordi forskning er godt for samfundet. Men nu har de brudt deres del af aftalen ved ikke at passe ordentligt på oplysningerne, siger Ayo Næsborg-Andersen.

Kammeradvokaten arbejder videre med spørgsmålet om datasikkerhed på Statens Serum Institut, blandt andet for at sikre, at Statens Serum Institut retter op på de mangler, der har været, og fremover efterlever reglerne bedre. Det fremgår af dagens pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Punkt 3: Tuberkulosetest og særaftale med forsker

(Foto: © Collage: Simone Cecilie Møller)

I det forløb, der førte til en aftale med Indien om at producere og markedsføre en hudtest for tuberkulose, peger Kammeradvokaten på flere fejl.

Blandt andet blev der i forhandlingerne inddraget en mindre opfindelse, som en ledende forsker på Statens Serum Institut havde en økonomisk interesse i, fordi han var medopfinder på patentet.

Samme forsker var ifølge Kammeradvokaten med til at bringe patentet ind i forhandlingerne.

Men undervejs blev det ikke vurderet, om det var i Statens Serum Instituts interesse, at patentet blev en del af forhandlingerne.

- Som følge heraf kan vi ikke afgøre, om der ved inddragelse af patentet i aftalen blev varetaget personlige økonomiske interesser på bekostning af statens økonomiske interesser, skriver Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten anbefaler, at forskeren får en skriftlig advarsel for overtrædelserne af habilitetsreglerne i forbindelse med sagen om Indien.

Den samme ledende forsker har i mange år haft særaftaler, som betyder, at han har fået en større andel af indtjeningen fra de opfindelser, han har medvirket til, end andre forskere på instituttet. Begrundelsen har været, at man dermed ville fastholde forskeren på Statens Serum Institut.

Men Kammeradvokaten kalder indgåelsen af særaftaler kritisabel og skriver, at fastholdelseshensynet er ulovligt og fører til forskelsbehandling af forskerens medopfindere. Kammeradvokaten anbefaler derfor, at særaftalerne snarest bliver opsagt.

Hvad sker der nu?

Statens Serum Institut har ikke ønsket at udtale sig om Kammeradvokatens undersøgelse i dag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har afslået at give interview. Han har endnu ikke taget stilling til Kammeradvokatens anbefaling om at fyre direktøren Mads Melby. I en pressemeddelelse udtaler han:

- Det er helt essentielt, at danskerne kan have fuld tillid til vores styrelser og deres vigtige arbejde. Mit ministerium vil nu gennemgå rapporterne og deres anbefalinger grundigt, inden der tages stilling til sagernes videre forløb.

Har du oplysninger i sagen, så kontakt DR's journalist Astrid Fischer på afh@dr.dk