Forsvarer efter højesteretsdom: Helt rigtigt ikke at udlevere rumænere

Fire rumænske statsborgere har i dag fået Højesterets ord for, at de ikke kan udleveres til afsoning i deres hjemland.

- Vi har hele tiden håndhævet det synspunkt, at det ikke var muligt at sende folk tilbage til Rumænien og afsone, fordi fængslerne i Rumænien er så dårlige, siger forsvarsadvokat Henrik Stagetorn. (© dr)

Det er den rigtige afgørelse. Sådan forklarer forsvarsadvokat Henrik Stagetorn dommen fra Højesteret, der slår fast, at to rumænere ikke kan udleveres til at afsone fængselsstraf i deres hjemland.

Henrik Stagetorns forsvar har baseret sig på, at fængselsforholdene i Rumænien er så ringe, at hans klient ville blive udsat for en "nedværdigende og umenneskelig behandling". Det ville derfor være et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis klienten blev udleveret.

- Derfor har synspunktet været, at man ikke skulle tilbage og afsone. Det har Højesteret altså i dag sagt – modsat byret og landsret - at det var et rigtigt synspunkt, siger Henrik Stagetorn.

Foruden Henrik Stagetorns klient undgår tre kvinder at blive udleveret.

Kendelserne kan læses her og her.

- En mavepuster

Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at der er grund til at tro, at de fire rumænere ville komme til at afsone en del af en eventuel fængselsstraf i overbelagte halvåbne eller åbne fængsler, hvor de kun var garanteret et personligt rum på to til tre kvadratmeter.

Det sker på baggrund af oplysninger om de rumænske fængselsforhold, som retten tilbage i februar bad anklagemyndigheden om at indhente.

For Henrik Stagetorns klient betyder Højesterets afgørelse, at hans klient nu skal løslades. Han er nemlig idømt en fængselsstraf på 4,5 år i sit hjemland - ikke Danmark - og de rumænske myndigheder havde krævet ham udleveret til straffuldbyrdelse i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre.

"Noget af en mavepuster til den rumænske kriminalforsorg," vurderer Henrik Stagetorn, men forklarer, at det potentielt også kan blive det for det danske system. For de danske myndigheder vil nu ikke kunne udvise rumænske statsborgere, som er dømt i Danmark, til afsoning i Rumænien, i hvert fald ikke så længe, at fængselsforholdene er, som de er.

- Det får den konsekvens, at Danmark er nødt til at lade dem afsone hele straffen her, inden de sendes tilbage. For de kan sagtens sendes tilbage – de kan bare ikke sendes tilbage til afsoning.