Forsvarer: Forbud mod LTF er ren politisk profilering uden effekt

- Man kan ikke forbyde mennesker at eksistere, siger Michael Juul Eriksen.

Loyal To Familia-medlem foran Københavns Byret 27. september 2017. Det er blandt andet trøjer som denne, som anklagemyndigheden fremadrettet vil gøre forbudt. (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

- Det er både klientens og min opfattelse, at det er et spørgsmål om at profilere sig politisk.

Sådan lyder det fra advokat Michael Juul Eriksen, efter at anklagemyndigheden i dag har meldt ud, at den danske domstol skal tage stilling til om bandegrupperingen Loyal to Familia skal forbydes ved dom og opløses.

- Jeg mener ikke, at et forbud vil have nogen effekt. Man kan jo ikke forbyde mennesker at eksistere, og man kan ikke forbyde, at mennesker kender hinanden, siger Michael Juul Eriksen og fortsætter:

- Det eneste sted, hvor det vil have en effekt, er, at man slipper for at se på t-shirts, der står LTF på. Men det er godt nok mange ressourcer at kaste i noget for at opnå det resultat, siger advokaten, som skal repræsentere Loyal to Familia i sagen, der endnu ikke er berammet.

Rigspolitiet siger, at et forbud er for borgernes skyld. De bliver nemlig intimideret, når der går LTF'er rundt med hættetrøjer og andet, som viser, at de er fra LTF. Hvad tænker du om det argument?

- Som sagt eksisterer de samme mennesker stadigvæk og kan nemt kalde sig noget andet og skabe en ny gruppering. Og så kan man bruge årevis på at føre en ny sag. Jeg mener, at der er et godt middel til at opnå politisk profilering, men et dårligt middel til at opnå resultater, siger Michael Juul Eriksen.

Rigsadvokat: Vold er LTF's formål

Anklagemyndigheden mener, at LTF kan gøres ulovlig og opløses som forening. I retten skal de bevise to ting.

De skal bevise, at bandegrupperingen er en forening i grundlovens forstand, og skal videre bevise, at voldskriminalitet er en del af LTF's formål.

- Jeg tror, det er almindeligt kendt, at LTF's medlemmer udøver voldskriminalitet. Og vi mener, vi kan bevise, at den voldskriminalitet også er foretaget i foreningens interesse. Det er en del af foreningens formål, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen mener, at sagen mod LTF allerede bør strande, når det skal bevises, at grupperingen er en forening.

- Det er en gruppe mennesker, der kender hinanden, har en indforståethed sammen og er gode venner. Det gør ikke, at man er en forening i Grundlovens forstand - der er en lang række andre krav, der skal være opfyldt.

Ifølge anklagemyndigheden er der i alt 74 medlemmer af LTF, som har fået en dom for grov voldskriminalitet. Hvordan vil du bevise, at LTF ikke bygger på vold?

- Anklagemyndigheden har tidligere vurderet, at man ikke kunne forbyde rockerklubber, da man ikke kunne bevise, at de byggede på vold. Det var på et tidspunkt, hvor der blev begået rigtig mange drab og drabsforsøg som led en bandekonflikt, siger han og fortsætter:

- Dengang vurderede man nemlig, at det udelukkende var dem, som var ansvarlige for det, som kriminaliteten kunne henføres til. I forhold til denne her sag mener jeg ikke, at der er bevis for, at der er andre, som er ansvarlige for den kriminalitet, som medlemmerne er dømt for end de 74, der har fået en dom.

Midlertidigt forbud måske allerede til august

Indtil sagen kommer for retten, vil Københavns Politi forsøge at nedlægge et midlertidigt forbud mod LTF.

Det midlertidige forbud skal dog først gennem en partshøring, og det forventes først, at der vil blive taget endelig stilling til spørgsmålet til august, oplyser Justitsministeriet.

Hvis LTF bliver midlertidigt forbudt, vil det kunne give op til to års fængsel at videreføre foreningen. Og hvis foreningens kendetegn bliver luftet på offentligt sted eller i fængslerne, kan det give seks måneders fængsel.

Det var under bandekonflikten sidste år, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tog initiativ til at forsøge at få LTF forbudt, da det i hans øjne var en stor organisation, som lavede meget kriminalitet.

På det tidspunkt blev der jævnligt skudt i gaderne i både Aarhus og København.

Justitsministeren bad i august 2017 Rigsadvokaten undersøge, om det ville være muligt at få opløst LTF ved dom.

I november meldte Rigsadvokaten ud, at der var grundlag for at gå videre med en opløsningssag i forhold til LTF, og justitsministeren bad politi og anklagemyndighed forberede en sag mod LTF.

Det er Københavns Politi, som har stået for den konkrete efterforskning af LTF. Deadline for dette arbejde har været 1. juli i år.

Man har tidligere forsøgt at få forskellige rockergrupper og den muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir gjort forbudt. I alle tilfældene er sagen strandet, fordi Rigsadvokaten blandt andet vurderede, at en retssag formentlig ikke ville ende med et forbud.

Den seneste sag er fra 2010, hvor Rigsadvokaten afviste at igangsætte en større undersøgelse for at finde ud af, om visse bande- og rockergrupper som Hells Angels og dens støtteklub AK81 kunne opløses.

Argumentet var blandt andet, at det ville besværliggøre politiets efterforskning.

Facebook
Twitter