Forsvarer for PET-chef: Ansatte i efterretningstjenesten må gerne ytre sig

Medarbejdere i PET må gerne fortælle om dele af efterretningstjenestens arbejde, siger forsvarer Lars Kjeldsen.

Lars Kjeldsen er forsvarer for den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf, der er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt i forbindelse med udgivelsen af bogen "Syv år for PET". (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Talte den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf over sig og videregav fortrolige oplysninger, da han lod sig interviewe til bogen ”Syv år for PET”?

Nej, mener Jakob Scharf, som i dag sidder på anklagebænken i Københavns Byret for at have brudt den tavshedspligt, han er underlagt som offentligt ansat og tidligere PET-chef.

Tidligere PET-chef Jakob Scharf. Arkivfoto. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

For PET-ansatte må gerne i nogen grad udtale sig om efterretningstjenesten, siger Jakob Scharfs forsvarer, Lars Kjeldsen.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at arbejder man i PET, skal man tie stille om alle operative forhold. Man må kun ytre sig om det, PET allerede har offentliggjort, lyder det fra forsvarer Lars Kjeldsen.

- Jeg har en anden opfattelse, tilføjer han.

For eksempel må en PET-ansat gerne fortælle om efterretningstjenestens arbejdsmetoder generelt set, mener Jakob Scharf og hans forsvarer, som i samme ombæring vedstår, at der er meget, der er underlagt fortrolighed.

- Det er ikke hemmeligt, at man videooptager folk. Men det er hemmeligt, hvor kameraet sidder – om det sidder i en broche eller er skruet op på væggen, siger Lars Kjeldsen.

Forsvareren hæfter sig ved, at der ingen steder i lovgivningen fremgår, at alle PET-ansatte er underlagt absolut tavshed.

Det er anden dag i retssagen mod den tidligere PET-chef, og forsvarer Lars Kjeldsen bruger hele dagen på at præsentere retten for sin udlægning af sagen, der er blevet kaldt historisk og usædvanlig, fordi det er en tidligere PET-chef, der er under anklage for brud på tavshedspligten.

Sagen begyndte for en uge siden, hvor det var anklager Jakob Berger Nielsen, som brugte en hel dag på at fortælle retten, at PET er en vigtig samfundinstitution, og at fortrolighed er afgørende for forebyggelsen af alvorlig kriminalitet.

Anklager og vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen. (Foto: Martin sylvest © Scanpix)

Forsvarer: Jeg har efterforsket PET

Ved at læse op af artikler fra medierne, PET-rapporter og lovgivning fremhæver forsvarer Lars Kjeldsen gang på gang, at PET’s arbejdsopgaver, operationer og arbejde med kilder tidligere har fået stor omtale i offentligheden.

Der er også flere tilfælde, hvor PET-ansatte selv har fortalt om PET's arbejde.

Forsvareren har også været forbi internetarkivet Wayback Machine, som gemmer gamle udgaver af internetsider, og fundet frem til, hvad PET gennem årene under Scharf har oplyst om tjenestens arbejde på dens egen hjemmeside.

- Jeg har efterforsket PET – i hvert fald deres hjemmeside, siger forsvareren.

Ifølge Lars Kjeldsens søgninger har PET tidligere oplyst om, hvordan PET anvender kilder og agenter, som enten rekrutteres fra et kriminelt miljø eller plantes der.

På hjemmesiden har PET også oplyst, at tjenesten bruger kildeførere. PET har desuden beskrevet, hvordan observationsstyrken udfører skyggeopgaver, og at PET’s tekniske center hjælper til under ransagninger.

- Efter min opfattelse, så er de oplysninger, PET giver, med til at sætte barren for, hvad PET antager er hemmeligt, siger Lars Kjeldsen.

PET's hjemmeside beskriver tjenesten, at PET efterstræber størst mulig åbenhed, men at det er "en forudsætning, at der er fortrolighed om dele af PET’s virksomhed", for at PET kan løse sine opgaver effektivt.

- Det er min opfattelse, at der med PET’s egene ord er fortrolighed om dele af PET’s virksomhed. Ikke hele PET’s virksomhed, som er den nuværende ledelses opfattelse i 2018, siger Lars Kjeldsen og langer ud efter den lukkethed, som ifølge ham præger PET i dag.

Forsvareren henstiller til, at den juridiske dommer og de to domsmænd vurderer risikoen nøje ved hver enkelt anklage mod Jakob Scharf, inden de tager stilling til, om den tidligere PET-medarbejder skal i fængsel.

På mandag skal den nuværende chef for Politiets Efterretningstjeneste, Finn Borch Andersen, afgive forklaring for retten.

Først i slutningen af oktober er det Jakob Scharfs tur til at fortælle retten om, hvordan han ser på sagen. Hans forsvarer har nemlig rådet ham til at vente med at forklare sig, indtil PET selv har været på banen.

Der forventes efter planen dom 28. november.

Om sagen:

Fakta om sagen

  • Den 52-årige Jakob Scharf var chef for Politiets Efterretningstjeneste fra 2007 til 2013.

  • Nu er han direktør i efterretningsvirksomheden Certa.

  • Han er tiltalt for brud på tavshedspligten, som alle offentligt ansatte er underlagt. Det kan give fra bøde til to års fængsel.

  • Sagen mod Jakob Scharf begyndte den 26. september. Der forventes dom den 28. november.

  • I løbet af sagen skal den nuværende chef for PET, Finn Borch Andersen, og to andre PET-ansatte vidne. Det samme skal Jakob Scharf, journalist Morten Skjoldager, forlagsdirektør Jakob Kvist fra People's Press og endnu en forfatter.