Forsvarer vil have hashsag til at gå om efter mistanke om embedsmisbrug

En anklager efterforskes for at have instrueret politividner i danmarkshistoriens største hashsag.

I marts 2014 slog politiet til på over 150 adresser i en operation kaldet 'Nordlys'. Aktionen har ført til de retssager om narkotikahandel på Christiania, der fortsat er i gang. Fotografiet er et arkivfoto fra politiets razzia på Christiania. (Foto: © NILS MEILVANG, Scanpix)

En anklager fra Statsadvokaten i København er blevet fjernet fra den store straffesag om hashhandel på Christiania efter mistanke om embedsmisbrug.

Hun er mistænkt for at have instrueret politikfolk, inden de skulle vidne i retten, og den mistanke skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu efterforske.

Derfor vil forsvarsadvokat Jan Schneider nedlægge påstand om, at sagen enten skal gå om i Østre Landsret eller sendes tilbage til byretten til fornyet behandling.

Det forventer han at gøre ved det retsmøde, der er berammet til næste uge.

- Eftersom Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu er blevet involveret i sagen, så vil der komme en langstrakt efterforskning, og der er en reel risiko for, at sagen alligevel ikke kan færdiggøres på de retsdage, der er afsat, men at vi skal helt hen i efteråret næste år, siger forsvarsadvokaten.

- Efterforskning kan afdække alvorlige forhold

Han mener ikke, at det er rimeligt, at retten skal sidde og votere så langt ude i fremtiden på baggrund af bevismateriale, der allerede er blevet fremlagt.

- Til den tid mener jeg ikke, at det er forsvarligt at genoptage hovedforhandlingen, og så må sagen enten gå om i landsretten eller hjemvises til fornyet behandling i byretten, siger Jan Schneider, hvis klient blev idømt to et halvt års ubetinget fængsel, da sagen var i byretten.

Han tilføjer, at det er Østre Landsrets afgørelse, hvad der videre skal ske, men at sagen i hans optik nu har vokset sig så stor for anklagemyndigheden, at det må få konsekvenser.

- Alene det tidsmæssige forløb kan føre til, at den må gå om eller hjemvises, og samtidig kan Den Uafhængige Politimyndigheds efterforskning jo afdække endnu mere alvorlige forhold, siger han.

76 blev dømt i byretten

Retssagen udspringer af den efterforskning, som politiet kalder "Nordlys". Den handler om organiseret hashhandel i Pusher Street på Christiania og er sammen med fem andre retssager blevet kaldt danmarkshistoriens største hashsag.

Sagen begyndte med en anholdelsesaktion i 2014, hvor flere end 80 personer blev anholdt. Aktionen førte til, at i alt 76 personer blev dømt i byretten sidste år, og nu er sagen så for Østre Landsret.

Sagen er blevet opdelt, fordi der var så mange tiltalte.

Den anklager, som mistanken handler om, har også været anklager i en tidligere sag fra samme sagskompleks, som tidligere på året blev afgjort ved Højesteret.

Mistanken mod hende går på, at hun blandt andet skal have skrevet i en mail til politividner, at de skulle udpege en navngiven tiltalt fra Pusher Street. Samtidig er hun mistænkt for at have udleveret fejlagtige oplysninger til forsvarerne og landsretten, da forsvarerne bad om at få belyst kontakten til vidnerne.

Anklagerens korrespondance med vidnerne, hendes mobiltelefon og computer er derfor blevet beslaglagt og indgår i efterforskningen.

Forsvarsadvokat Jan Schneider har kontaktet politiklagemyndigheden og bedt om at blive beskikket som bistandsadvokat for sin klient, da han ifølge forsvarsadvokaten må anses som forurettet i sagen om det mulige embedsmisbrug.

Samtidig forventer han, at han som bistandsadvokat vil få fuld indsigt i sagens efterforskningsmateriale.

Professor: Exceptionelt skridt

Professor i strafferet Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus Universitet hæfter sig ved, at statsadvokat Lise-Lotte Nilas har betegnet mistanken om embedsmisbrug som en "meget alvorlig og usædvanlig sag".

- Når statsadvokaten går ud og siger det, så er det svært at forestille sig, at sagen bare kan gå videre, siger Gorm Toftegaard Nielsen, der ikke kan komme i tanke om lignende fortilfælde.

Han understreger dog samtidig, at han ikke har indblik i sagens konkrete hændelsesforløb. Samtidig påpeger han, at forsvarsadvokaten har en åbenlys interesse i at kaste grus i maskineriet, så han kan procedere for en mildere dom, jo ældre sagen bliver.

- Men det er ret exceptionelt, at statsanklageren tager sådan et skridt, siger Gorm Toftegaard Nielsen.

Danmarks største hashsag

  • Mellem 150 og 200 adresser blev ransaget, og flere end 80 mennesker blev anholdt, da politiet en morgen i marts 2014 gennemførte den såkaldte Operation Nordlys om hashhandel i Pusher Street på Christiania.

  • Anholdelsesaktionen er den største af sin slags herhjemme nogensinde.

  • Anholdelserne skete, efter at politiet i månedsvis systematisk havde overvåget salget fra hashboderne.

  • 78 personer blev varetægtsfængslet og senere tiltalt for at have solgt mellem 40 og 750 kilo hash.

  • De tiltalte var mellem 21 og 63 år gamle.

  • Fordi der var så mange tiltalte, blev sagen delt op i syv sager: seks sager forbeholdt sælgere og en sag forbeholdt leverandører.

  • 83 personer blev dømt ved byretten i sagerne vedrørende hashsalg. Den udmålte straf var i alt 219 år og ni måneder, og der blev konfiskeret 43.416.075 kroner. Selve grundlaget for dommene var handel med 12,5 tons hash.

  • I leverandørsagen blev syv personer ved byretten idømt 32,5 års fængsel. Hovedmanden fik syv års fængsel.

  • Ifølge anklagemyndigheden var den oprindelige bagmand top-rockeren fra HA Michael Brokside, som begik selvmord i fængslet efter at være blevet anholdt i sagen.

  • Flere af sagerne er anket til landsretten, og i en af sagerne har Højesteret stadfæstet landsrettens dom.Kilde: DR.DK og Københavns Politi