Forsvarere og advokater oven på sag om muligt justitsmord: Retslægerådets praksis bør ændres

Lige nu er det de samme læger, der skal vurdere en sag igen, hvis der dukker nye beviser op. Kritisabelt, lyder det.

To unge kvinder og deres forældre har i en årrække kæmpet for deres sag i det danske retssystem, der har dømt begge forældre halvandet års fængsel hver for at have fået omskåret deres døtre. Noget kvinderne nægter har fundet sted. (Foto: © Grafik: Morten Fogde)

Det skal være slut med, at de samme læger bliver sat til at vurdere en sag på ny, når der kommer nye beviser i en straffesag.

Sådan lyder det fra Kristian Mølgaard, der er formand hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

- Jeg synes ikke om en situation, hvor det er de samme læger, der vurderer sig selv.

Meldingen kommer i kølvandet på DR-podcasten 'Det Levende Bevis', der igen trækker overskrifter, efter den tidligere på måneden vandt Cavling-prisen. Podcasten undersøger det mulige justitsmord på et somalisk forældrepar, der er blevet idømt fængsel for at have omskåret deres to døtre.

Både forældre og døtre nægter - og i podcasten peger førende eksperter peger på, at pigerne ikke er omskåret, og at forældrene derfor er blevet uskyldigt dømt.

Hør Amira forklare, hvordan det her været at leve med sagen. Amira er ikke hendes rigtige navn, men er kendt af redaktionen.

Centralt i sagen står Retslægerådets vurdering af de to piger. Rådet vurderede, at de to døtre for år tilbage blev omskåret. Efterfølgende fik forældrene en af verdens førende eksperter inden for kvindelig omskæring til at undersøge pigerne - som kom til den modsatte konklusion: Pigerne er ikke omskåret.

På baggrund af de nye oplysninger blev de samme læger fra Retslægerådet bedt om at vurdere sagen på ny. Men retslægerne fastholdt deres oprindelige vurdering, og sagen blev ikke genoptaget.

Det er det, Foreningen for Forsvarsadvokater samt Advokatsamfundet nu vil have lavet om på.

- Jeg tror, man er tilbøjelig til at mene det, man mente tidligere, argumenterer Kristian Mølgaard.

Bryder med principper i retssamfundet

I sagen med de to forældre, der er dømt for at få to af deres piger omskåret, vurderer forskellige eksperter, at forældrene sandsynligvis er ofre for et justitsmord.

Ifølge Kristian Mølgaard er det enestående for Restlægerådet, at de samme læger skal vurdere en sag, når den bliver taget op igen. Og noget man ikke ser andre steder i vores retssamfund.

- Helt generelt er der noget principielt i, om man skal bedømme sig selv. Det er gennemgående for vores retssystem, at hvis noget genoptages, bør det ikke være de samme, der genvurderer sagen, og det, synes jeg også, bør gælde her.

Når en sag ankes, er det også nye dommere, der kommer på sagen, påpeger han.

Kristian Mølgaard bakkes op af Karoline Normann, der er formand for strafferetsudvalget i Advokatsamfundet.

- Den praksis er ikke optimal. Jeg tror, alle intuitivt kan sætte sig ind i, at hvis man skal revurdere sit eget synspunkt, så vil der være en tilbøjelighed til at fastholde det, man allerede sagde første gang.

Lukket om sig selv

Retslægerådet giver deres vurdering i retssager, hvor der er lægefaglige spørgsmål i spil. I størstedelen af tilfældene følger dommerne Retslægerådets vurderinger.

Det er der intet problem i, vurderer Kristian Mølgaard, der anerkender rådets faglighed. Men han synes, der hersker en lukkethed omkring Retslægerådet, som ikke er gavnlig.

- Problematikken opstår, hvis det er en vurdering, man ikke har mulighed for at få prøvet. Det foregår ligesom bag lukkede døre. Her bliver der truffet en beslutning, som det er svært at kigge ind i.

- Du kan ikke som forsvarsadvokat stille et spørgsmål til Retslægerådet.

Samme oplevelse har Karoline Normann.

- Når de ikke forklarer sig, er det svært at få noget undersøgt nærmere. Hvis man ikke får uddybet nogen mellemregninger, kan det være svært at udfordre konklusionen, siger Karoline Normann.

Retslægerådet afviser at kommentere kritikken. I en mail til DR skriver rådet, de ikke kan udtale sig offentligt om konkrete sager og ikke ønsker at kommentere på spørgsmål af politisk karakter.

De dømte forældres sag bliver lige nu behandlet hos Den Særlige Klageret. Du kan høre den Cavling-vindende podcast om sagen her: