Forsvaret har misinformeret om brugen af lokale tolke

Lokale tolke er blevet brugt i Irak, selvom forsvarsminister sagde, at de ikke fandtes.

Forsvarschef Bjørn Bisserup beklager, "at der ikke blev afgivet korrekte oplysninger" om danske styrkes brug af lokale tolke i Irak. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

"Ingen akut tolkemangel i Irak".

Sådan lød overskriften i en pressemeddelelse, som Forsvaret den 11. marts 2015 udsendte. Pressemeddelsen kom som svar på en historie, Dagbladet Information samme dag havde skrevet om de danske styrkers problemer med at skaffe nok tolke på Ain al-Asad-basen i Irak.

Men oplysningerne i pressemeddelelsen var "ikke retvisende", indrømmer forsvarschef Bjørn Bisserup nu i et brev og i en redegørelse til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Jeg skal på Forsvarets vegne beklage, at der i forbindelse med Værnsfælles Forsvarskommandos pressemeddelelse af 11. marts 2015 og ved andre samtidige udtalelser i pressen om anvendelse af tolke ved det danske styrke styrkebidrag på Al-Asad Air base i Irak ikke blev afgivet korrekte oplysninger, skriver Bjørn Bisserup.

I strid med retningslinjer

Der har været så stort et behov for tolke i Irak, at de danske styrker "har anvendt lokalt ansatte tolke på Al-Asad Air Base i perioderne fra februar til maj 2015 samt fra marts 2016 til dags dato", står der i redegørelsen.

Og brugen af tolkene er samtidig sket i strid med Forsvarets egne retningslinjer for brug af tolke. Blandt andet har Forsvaret ikke systematisk registreret tolkene, og man har ikke informeret Forsvarsministeriet om brugen, beklager forsvarschefen i sit brev til ministeren.

Emnet er betændt, fordi Danmark flere gange har brugt lokale tolke på internationale operationer, der efter Danmarks tilbagetrækning har frygtet for deres liv og søgt om asyl i Danmark, men ikke har fået det.

Tolkene kan nemlig risikere at blive udsat for fare, hvis de arbejder for danske styrker, og derfor indførte det danske forsvar i 2015 en række regler for brugen af lokale tolke. Det er også besluttet, at man skal minimere brugen af tolkene.

Og tidligere har det også lydt fra Forsvaret, at man slet ikke havde lokale tolke på Ain al-Asad-basen i Irak, hvor danske soldater er udsendt for træne irakiske soldater.

Minister viderebragte forkerte oplysninger

Godt en måned efter, at Forsvaret udsendte den misvisende pressemeddelelse i 2015, var daværende forsvarsminister Nicolai Wammen (S) til møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Her gentog Nicolai Wammen oplysningerne fra pressemeddelelsen, om at danske soldater klarede sig uden lokale tolke, skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en berigtigelse.

- Ministeren henviste i den forbindelse til Værnsfælles Forsvarskommandos pressemeddelelse af 11. marts 2015, som efter mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn blev oversendt til Nævnets medlemmer, skriver ministeren.

Også lokale ansatte i Afghanistan

Af forsvarschefens redegørelse fremgår det også, at lokale tolke er blevet hyret i Afghanistan.

Også her har man overtrådt Forsvarets retningslinjer for anvendelse af tolke og andre lokalt ansatte, skriver ministeren.

- Det gælder blandt andet registrering af lokale tolke og efterlevelse af kravet om ikke at anvende lokale tolke med nær tilknytning til det område, hvor danske styrker måtte operere, skriver ministeren.

I redegørelsen vurderer Forsvaret selv, at "utilstrækkelig kommunikation mellem missionsområde og hjemlige myndigheder" er skyld i, at Forsvaret kom med forkerte oplysninger.

- Det er - som det også fremgår af redegørelsen - taget skridt til at rette op implementeringen af retningslinjerne for anvendelse af tolke og lokalt ansatte, skriver Bjørn Bisserup.

Her er tolkeretningslinjerne ikke fulgt

  • I Irak (Operation Inherent Resolve):

  • Det fremgår af retningslinjerne, at førend indsatte styrkebidrag kan iværksætte anvendelse af lokale tolke, skal dette godkendes af Værnsfælles Forsvarskommando. Dertil kommer, at en sådan ordning skal ”… koordineres med Forsvarsministeriet…”. Den nævnte ”koordinering” er beklageligvis ikke gennemført. Endvidere har Værnsfælles Forsvarskommando ikke godkendt anvendelsen i forbindelse med anvendelsen af lokale tolke på Al-Asad AirBase fra februar til maj 2015.

  • En systematisk registrering af anvendelsen er ikke gennemført for perioden fra februar til maj 2015 på Al-Asad Airbase og i f.m. med operation Shader. På baggrund af dialog med tidligere udsendte soldater vurderes det ikke muligt at be-/afkræfte, om denne anvendelse af lokalt ansatte tolke i denne periode var i overensstemmelse med tolkeaftalens pkt. 6.

  • I Afghanistan (Operation Resolute Support):

  • Det fremgår af retningslinjerne, at førend indsatte styrkebidrag kan iværksætte anvendelse af lokale tolke, skal dette godkendes af Værnsfælles Forsvarskommando. Dertil kommer, at en sådan ordning skal ”… koordineres med Forsvarsministeriet…”. Den nævnte ”koordinering” er beklageligvis ikke gennemført, idet anvendelse af lokalt ansatte tolke alene er godkendt i regi af Værnsfælles Forsvarskommando.

  • Dansk registrering af anvendelsen er ikke gennemført fra primo 2014 til april 2017.

  • Anvendte lokale, afghanske tolke er/har været fra lokalområdet. Værnsfælles Forsvarskommando vurderer, at hhv. britiske, og amerikanske samarbejdspartnere vanskeligt kan påvirkes til at ændre modus på dette område.Kilde: Redegørelse om Forsvarets anvendelse af tolke og andre lokalt ansatte i internationale operationer

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk