Forsvaret kendte til forurening i over to år - alligevel fik køer lov at græsse ved giftigt vandløb

Først efter to et halvt år fik bonde besked om, at hans køer ikke må græsse ved Hessellund Bæk, der er forurenet med PFOS.

Mandag kunne Avisen Danmark og Radio4 afsløre, at der i flere år har græsset køer i nærheden af en bæk tæt ved Karup Å, som er forurenet med det giftige stof PFOS.

I over to et halvt år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vidst, at Hessellund Bæk nær Karup Å, var forurenet med det giftige stof PFOS.

Alligevel lejede Forsvaret i perioden jorden omkring bækken og bækken ud til en bonde, som i årevis havde kvæg til at græsse der.

Det kan Avisen Danmark og Radio4 afsløre efter at have en læst en rapport fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

DR har også fået tilsendt rapporter fra styrelsen, som viser, at der både i 2019 og 2020 er fundet for høje mængder PFOS i Hessellund Bæk.

I overfladevandet er der målt PFOS-mængder, der ligger op til 55 gange over de generelle miljøkrav.

Det er i denne bæk nær Karup Å, hvor Forsvarsministeriet både i 2019 og 2020 har målt for mængder PFOS i overfladevandet.

Men først indenfor den seneste måned har Forsvaret fortalt bonden, at han ikke må bruge den forurenede bæk og græsset omkring den til at fodre sine dyr og slukke deres tørst.

Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet, undrer sig højlydt over Forsvarets ageren.

- Jeg synes, det er på grænsen til skandaløst, at den her sag har været kendt i to år, uden der er sket noget, siger professoren.

- Vi ved, der er PFOS i den her bæk. Det vil sige, at nogle af køerne sandsynligvis har drukket af vandet. De må ikke have adgang til den bæk. Det er simpelthen uforsvarligt.

Dele af kvæget fra Karup er blevet solgt til slagtning, men det er uklart, hvem og hvor mange der har spist oksekødet.

En ny Korsør-sag?

Sagen fra Karup giver mindelser til en sag fra Korsør, hvor 118 børn og voksne har fået målt store mængder PFOS i blodet, efter de har spist kød fra kvæg, der var forgiftede med det farlige stof.

Køerne fra Korsør havde græsset på en eng nær byens brandskole, hvor der tidligere er blevet brugt brandskum med PFOS i. Via regnvand har det giftige stof spredt sig fra brandskolen til engen, hvor køerne gik.

Det blev forbudt for at bruge brandskum med PFOS i 2011, fordi forskning har vist, at stoffet er giftigt.

Stoffet kan blandt andet skade immunsystemet, føre til forhøjede kolesteroltal og hjertekarsygdomme. Ligesom det er under mistanke for at være kræftfremkaldende.

I Midtjylland, hvor Hessellund Bæk ligger, mener man, at PFOS-forureningen stammer fra Flyvestation Karup, som ligger tæt på det lille, snoede vandløb.

På flyvestationen er der tidligere blevet brugt brandskum med PFOS i.

Phillipe Grandjean ser flere ligheder mellem forureningssagen fra Karup og giftsagen fra Korsør.

Han understreger dog, at den mængde PFOS, der er fundet i vandet ved Hessellund Bæk, er betydeligt mindre, end hvad der blev målt i området omkring brandskolen i Korsør.

Alligevel er han bekymret.

- Det minder om Korsør-sagen, men de niveauer, vi har set indtil nu, er mindre. Det vil sige, at det akutte problem er mindre. Men jeg er helt sikker på, at der ligger massevis af PFOS og andre fluorstoffer på Forsvarets områder.

- Det må man tage hånd om. Man skal have fjernet de her giftstoffer, tilføjer han.

Køer bør undersøges

Indtil videre har Forsvarets Ejendomsstyrelsen kun analyser, som viser PFOS-forureningen i Hessellund Bæk.

Køerne, som har græsset nær bækken, er ikke blevet undersøgt, men det bør de blive, mener Phillippe Grandjean.

- Spørgsmålet er, hvor meget kødet er forurenet. Det ved vi ikke. Der må tages nogle prøver. Man skal i hvert fald finde ud af, hvad der skal ske. Skal kvæget eventuelt slås ned?, siger professoren.

DR har været i kontakt med den bonde, der ejer de kvæg, som har græsset nær den forurenede bæk. Han fortæller, at han har haft køer i området i syv år, men at de ikke længere græsser et sted, hvor der er adgang til vandet fra bækken.

Hos Forsvarets Ejendomsstyrelse fortæller kommandørkaptajn Visti Salomonsen, at det først var ovenpå sagen fra Korsør, at styrelsens advarselslamper begyndte at blinke.

- Vi har ikke tidligere koblet vores jordbundsmålinger sammen med muligheden for ophobning i græs og senere ophobning i kvæg. Det er først noget, vi er blevet opmærksomme på efter Korsør-sagen, siger han og tilføjer:

- Efter vi blandt andet i samarbejde med kommunen blev opmærksomme på, at der kunne være et sammenfald her, har vi straks taget fat i forpagter og bedt vedkommende om at tage sine forholdsregler, siger han og understreger, at de mængder PFOS, der er fundet ved Hessellund Bæk, er langt under, hvad der blev målt i Korsør.

Forsvaret har efter sagen fra Korsør udpeget i alt 43 områder, hvor de ved, der er forurening med fluorstoffer, eller har mistanke om at der kan være det.

De er nu ved at gennemgå, hvem der forpagter områderne for at se, om der er dyrehold eller andre forhold, som giver grund til bekymring i områderne.

- I øjeblikket kigger vi på de her 43 steder for at se, om der er sammenfald. Hvorvidt det er et meget stort omfang, kan jeg ikke sige lige nu, siger Visti Salomonsen, som dog fortæller, at han allerede nu ved, at der også er en forpagter i Aalborg, som er blevet bedt om at "forholde sig afventende."

Politikere kritiserer Forsvaret

Christiansborg møder håndteringen af sagen kritik.

- Skandalen i det her består i, at der ikke bliver reageret, når man finder ud af, at der er en så massiv forurening med de her kemikalier, siger SFs naturordfører, Rasmus Nordquist.

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, stemmer i.

- Det er kritisabelt, hvis Forsvaret har siddet inde med oplysninger om en stærk forurening, og de oplysninger ikke er givet videre. Dels er der en miljømæssig risiko, men der er så sandelig også en sundhedsmæssig risiko for de mennesker, som i givet fald kommer i kontakt med kødet fra kvæget, siger Jacob Jensen.

Ovenpå giftsagen fra Korsør bad miljøminister Lea Wermelin (S) landets regioner, kommuner og Forsvaret om at lave en liste over nuværende og tidligere brandøvelsespladser, hvor der kan være blevet spredt brandskum med PFOS i.

I alt er der udpeget 181 områder, som skal undersøges nærmere. Men PFOS og en række andre giftige fluorstoffer er også blevet brugt andre steder. For eksempel i jern-, metalvare-, træ- og møbelindustrien.

Både Venstres Jacob Jensen og Rasmus Nordquist fra SF efterlyser et samlet overblik over, hvor i landet der kan være PFOS-forurening.

- Jeg synes virkelig, det haster at få kortlagt det her. Nu er det bare to steder, vi ved, at der har gået græssende kvæg, og deraf er der kød, som mennesker har spist, siger Rasmus Nordquist.

Minister: Overblikket er på vej

Miljøminister Lea Wermelin (S) hæfter sig ved, at forsvarsministeren har bedt om en redegørelse for, hvordan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har handlet i sagen om Hessellund Bæk.

Derudover fortæller hun, at hun allerede har bedt landets regioner og kommuner om at kortlægge, hvor der kan være blevet brugt PFOS og andre fluorstoffer.

- Så vi kan handle på det, og så kan der være tryghed om, at der ikke findes uopdagede sager rundt om i Danmark. Og det arbejde er myndighederne i gang med lige nu, siger ministeren.

DR har været i kontakt med den bonde, som ejer køerne. Han ønsker ikke at stille op til interview, men fortæller, at han har flyttet sine køer fra det område, hvor de har adgang til den forurenede bæk.

Han fortæller, at han har et 'fortroligt' samarbejdet med Forsvaret og andre parter i sagen, og at han oplever, at der er 'fuldt fokus' på sagen.

Fødevarerstyrelsen fortæller, at den er i kontakt med Forsvaret og Viborg Kommune, som bækken ligger i. Næste skridt er, at der skal tages prøver af græsset nær Hessellund Bæk for at se, om det også er forurenet. Ligesom køerne også skal undersøges, før Fødevarestyrelsen eventuelt reagerer.

Facebook
Twitter