Forsvaret: Russerne fulgte reglerne, da de sejlede med farligt gods

Et russisk fragtskib blev i går beskyldt for at skjule sit farlige gods for myndighederne.

Fragtskibe skal kun meddele, om de sejler med farlig last, når de krydser Storebælt. Det gjorde det russiske skib Sparta III (ARKIVFOTO). (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

'Rusland sejler i det skjulte farlig last gennem Storebælt'.

Sådan skrev Dagbladet Information i går, der blev gengivet i en række medier heriblandt DR.dk. DR.dk's artikel er nu rettet.

I den oprindelige historie, som blev bragt i Information mandag, fremgik det, at fragtskibet Sparta III havde meddelt Forsvaret, at det sejlede med harmløst gods, selv om skibets last var fuld af våben til Vietnam. Nu afviser Forsvaret, at det skulle være tilfældet.

- Ham her, han har fulgt reglerne til punkt og prikke, og han har rapporteret, som han skulle, da han gik igennem Storebælt, siger Frank Erland Jensen, orlogskaptajn i Forsvarets Operationscenter, om det russiske skibs kaptajn.

To systemer

Misforståelsen er opstået, fordi Forsvaret opererer med to forskellige systemer til registrering af detaljer om fragtskibe. Et af systemerne er offentligt tilgængeligt, og det andet er kun tilgængeligt internt for myndighederne.

Det er kun i stræder og bælter - i dette tilfælde Storebælt - at fragtskibe er forpligtet til at meddele, om de har farligt gods med. Og det sker i det system, som kun er tilgængeligt for myndighederne. I det system har det Sparta III registreret deres gods som farligt og har altså overholdt reglerne.

Kaptajnen meddelte altså myndighederne, at de havde farligt gods ombord, men undlod at oplyse det i de systemer, som alle kan kigge med i.

- I det system skal han blandt andet angive nogle identifikationsoplysninger og sin rejse, altså hvor er han på vej fra og til. Andre oplysninger er han som sådan ikke forpligtet til at angive i systemet. Det eneste sted, han er pålagt at rapportere til de danske myndigheder, det er igennem Storebælt. Og det har han gjort, siger Frank Erland Jensen.

Det er altså frivilligt, om skibenes kaptajner vil oplyse, hvilket gods de har i lasten til de offentlige registre.

Skibets russiske bemanding overholdt altså alle regler til søs, da de passerede de danske farvande.