Forsvaret tordnede mod de konklusioner, der har sendt Støjberg i Rigsretten: 'Makværk'

I dag havde Inger Støjbergs forsvarere ordet i Rigsretten.

Forsvarer René Offersen stod for forsvarernes modforelæggelse i dag i Rigsretten. Han kræver Inger Støjberg pure frifundet. (Foto: © Martin Sylvest, Ritzau Scanpix)

Inger Støjbergs to forsvarsadvokater har nærmest måtte sidde på hænderne de første tre dage i Rigsretten, hvor sagens anklagere har haft ordet.

Det ændrede sig i dag.

En ivrig René Offersen fremlagde i højt tempo bilag, dokumenter og dermed i sidste ende beviser, som han og de to øvrige forsvarsadvokater mener kan frikende Støjberg.

Det skete med et højere tempo og stemmeleje, end tilhørerne ellers har været vænnet til.

Forsvaret præsenterede med det samme ti bilag for Rigsretten, som de kalder 'nøglebilag'. Nogle af bilagene er velkendte. Andre er nye. Dem vender vi tilbage til, for vi begynder på et angreb, som Støjbergs advokater rettede i Rigsretten.

Forstå hvad sagen handler om i videoen herunder. Artiklen fortsætter efter videoen.

'Sværere at skrælle en appelsin'

En del af taletiden brugte forsvarer René Offersen på at tordne mod Instrukskommissionen, der tidligere har vurderet Støjbergs ansvar i sagen.

En kommission, der fandt det bevist, at Inger Støjberg blæste på advarsler og med fuldt overlæg pålagde Udlændingestyrelsen ulovligt at adskille alle par. Men ifølge Offersen er kommissionens konklusioner decideret fejlagtige:

- Det er nemmere at skrabe den juridiske glans af Instrukskommissionens konklusioner, end det er at skrælle en appelsin, lød det fra Offersen. Og han fortsatte:

- Faktum er imidlertid, at Instrukskommissionens konklusioner er alt andet end overbevisende. Der skal blot skrabes i overfladen, så bliver det tydeligt.

Det står i skærende kontrast til sagens anklagere, der har kaldt kommissionsrapporten "grundig" og "velskrevet".

Det var delberetningen fra Instrukskommissionen, der overbeviste et flertal i Folketinget om, at der skulle rejses tiltale mod Inger Støjberg.

René Offersen brugte også instrukskommissionens konklusion til at forsøge at vise, at medarbejdere i Udlændingestyrelsen faktisk allerede fra første dag havde vurderet hver enkelt sag for "særlige omstændigheder", der gjorde at par ikke kunne adskilles.

Men her greb rigsretsformand Thomas Rørdam ind. For kommissionsundersøgelsen må ikke bruges som bevis, pointerede han.

Sagen begynder forfra ved Rigsretten.

Støjberg: Et makværk

Hovedpersonen selv fortsatte efter dagens retsmøde kritikken af Instrukskommissionens konklusioner, som hun ikke giver meget for.

- Jeg mener, det er noget makværk. De har fuldstændig tilsidesat, at ikke én eneste embedsmand har sagt, at jeg har bedt dem om at gøre noget ulovligt. Kommissionen forholder sig slet ikke til, at alle var klar over allerede fra dag ét, at der kunne ske undtagelser, sagde hun.

Men det har jo intet med kommissionen at gøre. Det her er jo en rigsretssag?

- Det makværk, som kommissionen kom med, har af helt uransagelige grunde medført, at Folketinget har besluttet sig for at rejse en rigsretssag mod mig, sagde Inger Støjberg.

Her kan du se tidslinjen for sagen. Artiklen fortsætter herunder.

Og så var der ni andre grunde

Mens kommisionens konklusioner formelt ikke er en del af sagen, så er de andre bilag det.

Forsvaret vil gerne diskutere det notat, som Inger Støjberg har godkendt, og som lægger op til, at der skulle være undtagelser fra reglen om adskillelse af asylparrene, hvoraf mindst den ene var under 18 år.

Det ligner et slagsmål med anklagerne.

Forsvaret vil også gerne diskutere pressemeddelelsen, der udgik fra ministeriet den 10. februar 2016. En pressemeddelelse, der ifølge Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen blev en ulovlig instruks.

Den diskussion er ikke slut. Nu skal Rigsretten selv vurdere, om de er enige i den konklusion.

Endelig forsøgte Offersen at tegne et billede af, at der i Folketinget var et politisk pres for at få gjort noget, efter flere medier havde skrevet om barnebrude.

Støjberg handlede altså på et bredt mandat fra et flertal i Folketinget, mener forsvarerne.

Det er blandt andet i det lys, at de har valgt at indkalde klimaminister Dan Jørgensen (S). I 2016 var han udlændingeordfører og havde travlt med at kræve handling fra Støjberg.

'Hvis man skal bruge Støjbergs ord, var det voldsomt'

I det hele taget var fjerdedagen i Rigsretten en noget anden oplevelse end de forrige dage.

Efter helt nøgternt og faktuelt at have gennemgået pressemeddelse, notater og mailkorrespondancer i ministeriet og Udlændingestyrelsen hørte Rigsretten for første gang anklagerne mene noget i dag.

Det skete, da Jon Lauritzen samlede op på anklagernes fremlæggelse i sagen.

- Sagen handler ikke om tvangsægteskaber eller om såkaldte barnebrude, men om udstedelsen af en ulovlig instruks og om manglende overholdelse af de europæiske menneskerettigheder og en række forvaltningsretlige relger, lød det.

- Det er anklagernes opfattelse, at der blev givet en instruks om at foretage en undtagelsesfri adskillelse.

Ifølge anklagerne blev der via pressemeddelelsen fra 10. februar givet en instruks om en undtagelsesfri adskillelse af unge asylpar.

- Det er et tema i sagen, om instruksen blev iværksat af Inger Støjberg, og om hun var bekendt med, at reglerne ikke blev overholdt. Det mener anklagerne er tilfældet, sagde Jon Lauritzen.

Han mener ikke, at notatet, som Inger Støjbergs forsvarere igen og igen nævner som "centralt" overhovedet spiller en rolle efter 9. februar 2016.

- Notatet er ikke nævnt af Inger Støjberg eller andre. Heller ikke over for ombudsmanden, som ellers flere gange rykkede for ministeriets overvejelser i sagen, sagde han.

- Notatet er efter anklagernes opfattelse uden relevans for sagens afgørelse.

Til sidste rundede anklageren af med at citere Inger Støjberg.

- Der var mindst 32 par, der blev berørt af den her instruks, og det var meget indgribende over for de her par. Hvis man skal bruge Støjbergs egne ord om konsekvensen for de her par, så "var det voldsomt".