Forsvarets psykologer skal bryde tavshed

Det skal være slut med at psykologer fortier, hvad soldater har betroet dem om deres tjeneste i f.eks. Afghanistan. Det siger københavns Byret.

Tavshed er et afgørende redskab for at klienterne vil fortælle alt, siger formanden for Dansk Psykolog Forening, Roal Ulrichsen, der ærgrer sig over kendelsen. (Foto: Morten Bergholt © DR)

Danske soldater vil ikke længere turde betro sig til psykologen, når de vender hjem fra krig med ar på sjælen.

Det kan blive konsekvensen af en kendelse fra byretten, lyder det fra soldaternes fagforening og Dansk Psykolog Forening i Politiken.

Skal fortælle om tortur

Københavns Byret besluttede 13. december, at en psykolog i forsvaret ikke lovligt kan bruge sin tavshedspligt til at beskytte sin klient, men skal fortælle, hvad klienten har fortalt hende om blandt andet tortur af krigsfanger i Afghanistan.

- Men tavshed er et afgørende redskab for, at klienterne vil fortælle alt, siger formanden for Dansk Psykolog Forening, Roal Ulrichsen.

- At tage tavshedspligten fra psykologen svarer til at tage stetoskopet fra lægen. Retten og pligten til tavshed er et afgørende redskab for os. Ellers vil klienterne ikke fortælle os alle de ting, der skal til, for at vi kan kurere dem, siger Roal Ulrichsen til avisen.

Psykologen i sagen fra byretten nægter fortsat at bryde sin tavshedspligt, og afgørelsen fra byretten er kæret til Østre Landsret. Hvis psykologen også taber her - og fortsat ikke vil udlevere oplysningerne - risikerer hun dagbøder og hæfte.

"Ødelæggende for indsatsen"

Soldaternes fagforening kalder byrettens afgørelse ødelæggende for den indsats, forsvaret og Folketinget de seneste år har forsøgt at styrke for de danske veteraner, der vender hjem fra krig med alvorlige skader på sjælen.

- Vi har brugt en masse energi på at overbevise soldaterne om, at man trygt kan gå til psykolog. Vi har forklaret, at det, man fortæller dér, får chefen og systemet ikke at vide, og det kan ikke ødelægge din karriere. Det kan det så nu alligevel, siger formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther. Han kalder byrettens kendelse for ødelæggende, når det gælder indsatsen for hjemvendte veteraner.