Forsvarsadvokater: Domstole skal afgøre pletter på børneattester fra sag til sag

Der kan være deling af børneporno, som ikke skal udløse en plettet børneattest, mener landsforening.

En dom for deling eller besiddelse for børnepornografi vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år. (Foto: Grafik: Søren Winther Nørbæk © DR Nyheder)

En dom for deling af børnepornografi på internettet bør ikke per automatik udløse en plet på børneattesten.

I stedet bør det være domstolene, der vurderer hver enkelt sag og tager stilling til, om en person vil være uegnet til at undervise eller passe børn i fremtiden.

Det mener Landsforeningen af Forsvarsadvokater ifølge Jyllands-Posten.

- Det skal ikke være sådan, at der bliver udarbejdet en børneattest, fordi sagen hører under en given paragraf, siger foreningens formand, forsvarsadvokat Kristian Mølgaard, til DR Nyheder.

Konsekvenserne for krænkerne

Udmeldingen kommer, efter politiet er gået i gang med at sigte flere end 1.000 unge for distribuering af børnepornografi, fordi de har delt voldsomt videomateriale, hvor to 15-årige har seksuelt samkvem.

Desuden bliver mellem 120 og 130 unge sigtet for besiddelse af børnepornografi, fordi de ifølge politiet har efterspurgt materialet.

Det vides endnu ikke, hvor mange der ender med at blive tiltalt ud fra straffelovens paragraf om børnepornografi, ligesom eventuelle domme også ligger et stykke ude i fremtiden.

Men både politikere og foreninger har allerede kastet sig ind i debatten om de konsekvenser, som sagen kan få for dem, der ender med en dom.

Hvad er en børneattest?

  • En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen.

  • Idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner og skoler skal indhente en børneattest, før de ansætter en person, der skal færdes fast blandt børn under 15 år.

  • Det skal være med til at forhindre, at personer, der er dømt for en eller flere sædelighedsforbrydelser mod børn, uden videre kan arbejde med børn.Kilde: Bekendtgørelse om børneattester

Med en dom for børnepornografi følger nemlig en notering på børneattesten, som skal fremvises ved ansættelser og frivilligt arbejde, hvor man skal arbejde med børn under 15 år.

Den straf stemmer ifølge Kristian Mølgaard ikke overens med de unges forbrydelse.

Han mener heller ikke, at delingen af det krænkende materiale nødvendigvis siger noget om, hvorvidt de unge vil udgøre en risiko for børn, hvis de vil arbejde som for eksempel skolelærere, dagplejemødre, pedeller eller fodboldtrænere.

- Der kan derfor være eksempler på deling af børnepornografisk materiale, som ligger uden for bestemmelsens intention, siger han.

Politikere vil gerne diskutere reglerne

I går meldte retsordførerne fra fire partier på Christiansborg sig klar til at diskutere en regelændring, når der er faldet domme i sagen.

Fra dem lød begrundelsen ligeledes, at de unge risikerer en urimeligt hård straf, og at formålet med børneattesterne udvandes, hvis de indeholder domme, som ikke nødvendigvis betyder, at de unge skal have samme stempel som pædofilidømte.

Ordførerne er dog ikke helt enige om vejen frem.

Dansk Folkeparti foreslår at nuancere børneattesterne, så det tydeligt fremgår, hvilken krænkelse der har udløst en dom.

De Radikale mener, at der skal føjes en helt ny paragraf til straffeloven, der specifikt handler om digitale krænkelser, så jævnaldrende krænkere ikke sidestilles med pædofile.

Og Enhedslisten mener, at det skal diskuteres, hvilke forseelser der overhovedet skal noteres på børneattesten.

Kristian Mølgaard fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater holder dog fast i sit eget forslag.

- Jeg synes, at man i stedet skal lade dommerne kigge på den individuelle sag. På den måde vil man i højere grad ramme dem, der skal rammes, ligesom man i højere grad kan beskytte dem, der skal beskyttes, siger han.

Reglerne for børneattester

  • Børneattesten adskiller sig fra straffeattesten ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid end på en straffeattest.

  • Oplysningerne på en børneattest vil fremgå i mindst 10 år. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser og terrorlovgivningen vil fremgå, mindst til den registrerede fylder 80 år - og i nogle tilfælde til den registrerede dør.

  • Hvis en børneattest er plettet, betyder det ikke nødvendigvis, at personen ikke kan blive ansat. Det er op til myndigheden, virksomheden eller foreningen selv at vurdere, om oplysningerne er til hinder for ansættelsen.Kilde: Rigspolitiets vejledning om børneattester

Børneråd: Forskel på de unge og pædofile

Formand for Børnerådet Per Larsen kan godt se rationalet i Dansk Folkepartis forslag om at fylde flere informationer på børneattesten, så arbejdsgiverne har et mere solidt grundlag for at træffe en beslutning, når en ansøger har en plettet børneattest.

Ifølge Per Larsen forringes værdien af børneattesten nemlig, hvis man ikke kan bruge den til at vurdere, om en ansøger kan udgøre en risiko for de børn, ansøgeren skal arbejde med.

- Der er helt klart en forskel på, når en pædofil begår et decideret overgreb, og på det, der er sket i denne sag. Men det er vigtigt, at der kommer en sanktion, for der er nogle mennesker, som er blevet krænket dybt, siger børnerådsformanden til DR Nyheder.

Han er også åben for forsvarsadvokaternes forslag om, at det skal være op til en dommer fra sag til sag at vurdere, om der skal sættes en plet på børneattesten som en del af sanktionen.

Skal det ske, så skal der være klare retningslinjer for, hvornår en forseelse skal stå på attesten, siger han til Jyllands-Posten.