Forslag om bedre vidnebeskyttelse

Forsvarsadvokater: Papes 10 vidneforslag vil udhule retssikkerheden

Justitsministerens forslag om øget vidnebeskyttelse kritiseres af forsvarsadvokater.

Søren Pape Poulsen (K) vil gøre det nemmere og mere sikkert at vidne i sager om bande- og rockerkriminalitet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) ti nye initiativer, som skal øge beskyttelsen af vidner i bandesager, vækker kritik fra forsvarsadvokater.

For vidnepakken, der blandt andet skal sikre vidners anonymitet over for tiltalte bandemedlemmer, udhuler retssikkerheden for enkelte grupper af tiltalte, mener formand for Landsforeningen af forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard.

- Det er en nødvendighed, hvis man skal udøve et ordentligt forsvar, at man har mulighed for at vide, hvad man forsvarer sig imod. Hvis der gælder andre rettigheder for tiltalte, fordi man vurderer, at vedkommende er bandemedlem, jamen, så har man en skævvridning af retssikkerheden, siger han.

Justitsministerens forslag skal blandt gøre det muligt at afhøre vidner via videolink eller ved at tiltalte føres ud af retssalen, mens vidnet aflægger forklaring. Vidner skal også i større grad oplyses om muligederne for navne- og adressebeskyttelse, foreslår justitsministeren.

- Hvis vi skal rocker- og bandekriminalitet til livs, så skal vidner turde at vidne, og nu hjælper vi dem bedre igennem systemet, giver dem en kontaktperson hos politiet og sørger for, at der ikke sidder nogle og intimiderer dem i retssalene, siger Søren Pape Poulsen (K).

Kan ikke drøfte vidnet med sin advokat

Men øget brug af anonyme vidner, bekymrer advokaterne.

- Hvis du skal forsvare dig mod en påstand, der kommer fra en, og du ikke ved, hvem pågældende er, så har du heller ikke den samme mulighed for at afdække, hvis der kunne være falske lodder i vidnets vægtskål, siger Kristian Mølgaard.

Også forsvarsadvokat Mette Grith Stage er betænkelig ved initiativet:

- Man fraviger et helt grundlæggende princip, nemlig at den tiltalte skal have viden om, hvem der vidner imod ham. Hvis han ikke ved det, så er det vanskeligere at forsvare den tiltalte, fordi det godt kan være, at det anonyme vidne har et udestående med den tiltalte. Og hvis den tiltalte ikke ved, hvem vidnet er, så har man ikke som forsvarer mulighed for at drøfte forholdet med den tiltalte, siger hun.

Pape: Det går ikke

Søren Pape Poulsen fremhæver, at det stadig er en dommer, der skal tage stilling til brugen af anonyme vidner, men erkender, at det er vigtigt stadig at varetage de tiltaltes rettigheder.

- Nu synes jeg ikke, at det er fordi kriminelle i dette land mangler rettigheder, men selvfølgelig skal man være opmærksom på det. Jeg synes bare ikke, at man kan leve med et samfund, hvor folk ikke tør vidne, fordi der er nogle, der opfører sig truende, så sandheden ikke kommer frem. Det går simpelthen ikke, siger han.

I Landsforeningen af forsvarsadvokater peger man dog på, at det i forvejen er strafbart at true vidner.

. Det er noget, der ses hårdt på fra retssystemets side. Det er noget, som politiet forfølger, og det er noget, som bliver bragt for retten og slået hårdt ned på. Det må udgøre beskyttelsen, og så er det politiets opgave at følge hårdere til dørs, hvis det er et problem, siger formand Kristian Mølgaard.

Ti nye initiativer skal øge beskyttelsen af vidner i bandesager

  • Vidner i bandesager og lignende modtager hurtigst muligt en standardpakke, hvor de tilknyttes en fast kontaktperson i politiet og oplyses om mulighederne for navne- og adressebeskyttelse, afhøring via videolink eller uden at tiltalte er i retssalen.

  • Der udarbejdes centrale retningslinjer for, hvordan politiet og anklagemyndigheden vejleder vidner i bandesager og lignende.

  • Rigsadvokaten og Rigspolitiet iværksætter i samarbejde en kampagne målrettet vidner, der har til formål at oplyse om vidners rettigheder.

  • Det skal sikres, at politiet i sager om bandekriminalitet og lignende allerede fra starten har fokus på muligheden for at tilbyde vidner navne- og adressebeskyttelse.

  • Det skal sikres, at vidners navne og adresser ikke fremgår af politirapporten, medmindre det konkret er nødvendigt.

  • Det skal være muligt for fængselsbetjente at identificere sig med medarbejder-ID og fornavn i straffesager, fremfor fuldt navn som i dag.

  • Der skal i videst muligt omfang træffes forhåndsafgørelse om, at tiltalte føres ud af retssalen under vidnets forklaring.

  • Muligheden for at afhøre vidner via videolink skal udvides, så det også kan bruges over for utrygge vidner, hvis tilstedeværelse i retten er påkrævet af hensyn til bevisførelsen.

  • Reglerne om at nægte bestemte personer eller grupper af personer adgang til retssalen ændres, så rettens formand skal nægte adgang for sådanne personer modsat i dag, hvor retsformanden kan nægte det. Der skal kunne træffes forhåndsafgørelse om, at disse personer nægtes adgang.

  • Politiet har et skærpet fokus på i videst mulig udstrækning at håndhæve blandt andet straffelovens og ordensbekendtgørelsens regler, når sådanne grupper forsamles foran retsbygningen og i den forbindelse begår lovovertrædelser.

Facebook
Twitter